ELS COPONS de Puig-roig

 

Pere de Copons i Boixadors, 1r Sr. de Llor 1266 = Sibil.la de Rajadell (participa a la conquesta de Menorca 1286)
Berenguer de Copons i Rajadell, 3r Sr. de Llor i 6è de Copons, germà d'Hug i cosí de Pere Ramon, 1354 conquesta de Sardenya amb l'infant Alfons d'Aragó, 1392 participa a la guerra de Sicília amb l'infant D. Martín. Cavaller del "Bazo" 1411 (fogatge. de 1365- 70 i el de 1381) = Sibil.la de Montsonís i Marlés = Violant
Hug de Copons i Rajadell 2n Sr. de Llor (mort a Sardenya.1354 Estàtua jaient a l'església de Llor, avui al museu de Solsona)
Hug de Copons (fill de Violant) = (1379) Elionor de Messina Destorrent Sra. de la Manresana
Berenguer de Copons i Montsonís fill de Sibi.la 4t Sr. de Llor i 7è de Copons ( heredà del cosí del seu pare Pere Ramón, mort sense descendència el 1429), cavaller 1411= 1379 Violant de Messina = Leonor de Alentorn
Berenguer de Copons i Alentorn 1433 5è Sr. de Llor (Corts 1430) =1450 Isabel de Bisbal, heretà del seu pare el 1433
Joan de Copons i Alentorn 8è Sr. de Copons, Durbán, Balsareny, Albarells ..(Corts 1430) = 1432 Beatriu Gibert = Àngela Guimerà, +1450
Berenguer de Copons i Bisbal, 6è Sr. de Llor (Corts 1468) = 1452 Lluisa de Vilafranca. Comprà la baronia de Tossal 1491
Jordi Joan de Copons i de Vilafranca 7è Sr. de Llor, Baró de Tossal i Torreblanca = 1528 Margarida Boix (Corts 1528) Otorgà testament el 1527. Berenguer de Copons i de Vilafranca 1r Sr. de Malmercat 1480(1519) Lluís de Copons i de Vilafranca, Sr. de Palau Isabel = Jaume d'Oluja carlà de Torroja
............................................................V
Gaspar de Copons i de Boix 8è Sr. de Llor (Corts 1528) =1537 Aldonza Paguera filla de Lluís Sr. de Torrelles. Testà el 1569 Onofre de Copons i de Boix Sr. de Puigroig 1550, veguer de Vilafranca del Penedes i de Manresa = Isabel Malet (Casa a Barcelona al carrer la Carassa, Vigatans i Barradeferro venuda el 1577) Testament 1566 Hug de Copons i Boix, cavaller de St. Soan el 1543 Joan de Copons i Boix, comendador de l'ordre de St. Joan el 1543 Lluís de Copons i Boix
................................................... .............................V
Jordi de Copons Malet, Sr. de Puigroig 1594 test. 1602 sense fills Felip de Copons Malet, Sr. de Puigroig = Anna Aiguaviva Tamarit Sra. d'Aiguaviva i Tamarit (filla de Joan) Obtení privil. de nobleza el 1599. Testament 1629
.....................................................................................V
Onofre de Copons i Aiguaviva, Sr. de Puigroig 1633 = Mª Anna de Cordelles filla de Felicià de Cordelles i de Peguera, Sr de Mura Ramon de Copons i de Aiguaviva Tamarit Protector del Braç Militar Corts 1626 Jaume de Copons i de Aiguaviva Tamarit, Corts 1653,canonge de la Seu, ardiaca d’Andorra, president de la Generalitat 1662-65, visbe de Vic 1665-73, visbe de Lleida 1673-1680

Felip de Copons i de Aiguaviva-Tamarit, Sr de Salómó i Aiguaviva, (Corts 1626) Junta de Braços 1640, Real Audiència. Participà a la guerra dels segadors i s'exilià a França = 2nes noces Eulàlia Tamarit i Amat, filla de Francesc Tamarit lloc tinent del Mestre Racional 1648. A Perpinyà va ser Governador del Rosellò fins a 1640. El 1663 otorgà una concòrdia amb Ramón de Copons i Aiguaviva, Sr. de Espitlles per Salomó i d'altres béns.

 

Anna de Copons i Aiguaviva = Bernat de Cordelles
............V
Onofre de Copons i de Cordells, Sr. de Puigroig 1646 = Maria Martí
Onofre de Copons i Martí Sr. de Puigroig

La informació d'aquest quadre ha estat extreta de:

MORALES ROCA Fco José: Próceres habilitados en las cortes dels pricipado de Catalunya, siglo XVII (1599 - 1713) Madrid 1983.

MITJANA DE LAS DOBLAS, E: La Casa de Copons. Barcelona, 1948