ELS COPONS de la MANRESANA

L'escut d'armes dels Copons: "De gules, un copón de oro del que salen tres sierpes, de sinople. "Esta familia es de Copons de Villafranca, y otros de Bullidor. Usan las mismas armas que otros Copons, del Llor, Salamó Manresana, Mal Mercat, y de Espilas, pero son de diferente estirpe. Esta es de Villafranca, muy ilustre, titulada con el título de Marqués de Moya."

La nissaga dels Copons prové de les planes de Lleida durant el segle XII on les guerres de bandositats de la noblesa va ésser un constant durant tot el segle. La nissaga es va anar diversificant (La Manresana,, Buillidor, Malmercat, Puigroig - Vilafranca del Penedès , Barcelona ...). A més de militars, els Copons ocupen alts càrrecs de l'administració, la justícia i el clergat de Catalunya. Es van emparentar amb les més importants famílies nobles del Principat.


Castell de la Manresana
(situació: a la parte mès alta del polbe de Sant Ramon)

 

1153 Guillem, carlà de Copons
Arnau, 2n Sr. de Copons
Jaume de Copons i Sant Martí = Blanca Boixadors , 3r Sr. de Copons, prestà homenatge a Pere II pel feu de Copons el 1280, 1311 cavaller de la casa reial. Va anar a la conquesta de Sardenya amb l'infant Alfons d'Aragó
Ramon de Copons i Boixadors 4t. Sr. de Copons = Tecla Desvalls, ambaixador a Roma el 1313, curador de la comtessa d'Urgell esposa de l'infant Jaume d'Aragó i cambrer de la reina Leonor el 1354. + 1396 Pere de Copons i Boixadors, 1r Sr. de Llor 1266 = Sibil.la de Rajadell (participa a la conquesta de Menorca 1286)
Pere Ramon de Copons i Desvalls 5è. Sr. de Copons + 1392 mort sense descend. Testa a favor del seu nebot Berenguer
Berenguer de Copons i Rajadell, 3r Sr. de Llor i 6è de Copons, germà d'Hug i cosí de Pere Ramon, 1354 conquesta de Sardenya, 1392 participa a la guerra de Sicília amb l'infant D. Martín. Cavaller del "Bazo" 1411 (fogatge. de 1365- 70 i el de 1381) = Sibil.la de Montsonís i Marlés = Violant
Hug de Copons i Rajadell 2n Sr. de Llor (mort a Sardenya.1354 Estàtua jaient a l'església de Llor, avui al museu de Solsona)
Hug de Copons (fill de Violant) = (1379) Elionor de Messina Destorrent Sra. de la Manresana filla de Joan
Pere Ramon de Copons i de Messina 2n Sr. de la Manresana (Corts 1430) Cavallerís de Don Joan I d'Aragó= (1424) Aldonça de Calders filla de D.Ramón Sr de Segur Joan Leonor

Hug de Copons i de Calders 3r Sr. de la Manresana 3r Sr de la Manresana Ambaixador a Castella = (1462) Beneta de Gualbes Casanova. Lluità al costat de Hug Roger de Pallars (Era a València d'Àneu quan els Cardona assetjaven els castell)

 

 

Jaume de Copons i de Calders (Corts 1519) = Isabel Sors, Sra. Tous

De jove lluità al costat de Hug Roger de Pallars (Jaumot de Copons)

Fill: Joan Ot

Ramon va ser Paborde de ? Anna = Agustí d'Aguilar Aldonza = Bernat d'Argensola
Isabel Francesca de Copons i de Gualbes 4a Sra. de la Manresana = Joan Ot de Copons Sors i de Tous (cosí seu)
Joan Carles de Copons i de Copons (Corts Monzó 1563) = Isabel Calders (de Segur) 5è Sr. de la Manresana Francesc de Copons i Copons, Corts 1626, abad de St. Salvador de Breda, encapçalà una – novena - ambaixada dels tres Braços a Madrid el 1622. Redactà, juntament amb Lluís de Copons i Aimerich, el“Segundo discurso y memorial”, publicat a Barna el 1622,manifestant-se en contra d’un govern uniforme Galcerà de Copons i Copons, Oïdor militar 1557
                                        Y
Joan Francesc de Copons i de Calders (Braços per discutir certes omissions de les Corts de Monsó de1885. Participà a la defensa de Perpinyà el 1597, enfrontamentsen motiu de la renovació com a Virrey del Duc de Feria 1598, ambaixada a Madrid per la mort de Felip II 198, Corts 1599) Sr. de la Manresana = Isabel d'Aymerich Lluís de Copons i de Calders, Paborde i abad de St. Pere dels Arquells,inquisidor a Sevilla. Canceller destinat a entrevista amb el Papa. Abogat fiscal del General, s’implicà en l’espinós tema dels subministraments de gra. Ambaixador de la Generalitat a Roma per discutir el tema de “l’Excusado” 1572 (part dels delmes passen a la Corona per combatre els infidels) Hug Cavaler de l'Ordre de St. Joan Joan Cavaler de l'Ordre ee St. Joan i Baró de Segur Gaspar Inés = Guillem d'Ivorra Sr. de Corvins i d'Ivorra
.........................V
Carles de Copons i d'Aymerich (Corts 1626) 7è Sr. de la Manresana = Hipòlita Sabater Joan de Copons i d'Aymerich (Parlament 1652) Lluís de Copons i d'Aymerich, dean de Girona, participà, juntament amb fra Francesc de Copons i Copons a la novena dels 3 braços de 1622 (vice – Regia), co-autor amb fra Francesc, del “Segundo discurso y memorial”, publicat a Barna el 1622, manifestant-se en contra d’un govern uniforme Hug cavaller de St. Joan de Gerusalem Leonor = Jerònim de Cassador Inés monja de Sixena Isabel monja de Sixena (Ordre de St. Joan)
..........................................V
Joan Francesc de Copons i Sabater Corts 1640 Parlament 1553 8è Sr. de la Manresana = Serena de Falcó i Costa de la Casa Falcó de Barcelona Ramon Elena monja a Junqueres de Barcelona Eulàlia monja a Junqueres de Barcelon
Joan de Copons i Falcó 9è Sr. de la Manresana Corts 1701 i 1705, Braços 1713 Austriacista = Josepa Boixadors i Setmenat Sra de Pontons Jaume de Copons i Falcó Corts 1701 i 1705, Braços 1713 Austriacista Baró de Segur i Comte de St. Martí (per Carles III)
---------------------------V
Francesc de Copons i de Boixador 10è Sr. de la Manresana i Pontons = Caterina Ivorra i Vilallonga Baronesa de Cervelló i Bellera i Sra de Sant Vicens dels Horts, La Bisbal del Penedés. Austriacista, exiliat a Viena Ramon de Copons i de Boixador, Cavaler de l'Ordre de St. Joan, Capità del regiment d'Alcaudete, destinat a Hongria Austriacista, exiliat a Viena Josep de Copons i de Boixador, capità del regimen del Comte d'Ahumada, destinat a Hongria Austriacista, exiliat a Viena Carles de Copons i de Boixador, Cavaler de l'Ordre de St. Joan Josepa de Copons Austriacista, exiliada a Viena = Vicent de Xamar-Foxà, Baró de Foxà
                             Y

Agustí de Copons Ivorra Baró de St. Vicenç dels Horts 11è Sr. de la Manresana morí sense casar-se 1762

Ramon Ignasi de Copons Ivorra, Baró de Cervelló, de St. Vicenç dels Horts 12è Sr. (Marquès) de la Manresana 1762 Vescomte de Mont-ros = Lluïsa Despujol i Alamany-Descatllar filla del Barò de Montclar i Sr. de Palmerola. El 1774 Va vendre la casa que tenia a la Pza. de L'Angel als Ardevol i va anar a viure a les cases del patrimoni matern Ivorra-Salvà a la cantonada del carrer Canuda

...........................................................................................................................V
Ramon Francesc de Copons i Despujol 13 è Sr. de la Manresana .... 1767 = Josepa de Azcón Magarola. Morí sense fills Josepa de Copons i de Despujol 14a Sra. de la Manresana ....= Josep de Pinós Sureda de St. Martí Marquès de Barberà. El títol passarà al patrimoni dels Barberà
Josepa de Pinós i de Copons 5a Marquesa de Barberà i 15a de la Manresana = Josep Sarriera i Despujol Comte de Solterra

 

Documents a l'Arxiu de Vilassar de Dalt

 

 1. Signatura: 17-2-15 (A-3)
  Signatura antiga 1: B nº XXVIIII
  Tipologia: VENDA
  Tipologia: ÀPOCA
  Data literal: quarta die mensis madii anno a n.d. Millesimo Quadringentesimo Quinquagesimo Secundo
  Data: 04/05/1452
  Lloc: La Manresana
  Notari: Jaume Pons, notari públic de Cervera
  Fons de procedència:
  Regest en català: Pere Ramon de Copons, donzell, senyor del Castell de la Manresana, la seva dona Aldonsa i el seu fill Hug de Copons, donzell, venen a Jaume d'Oluja, senyor del castell de Tudela i de Queras, una sort de terra situada a Cervera, prop del lloc anomenat Vergós de la Ribera. El preu de la venda és de 41 ll. i 13 s. Inclou àpoca.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Bo
  Mides: 470 x 633 mm
  Altres: Hi ha un parell de forats i diverses taques d'humitat. Notes dorsals.
  Antropònims nobiliaris
  Pere Ramon de Copons, senyor del Castell de la Manresana
  Jaume d'Oluja, senyor del Castell de Tudela i de Queraç
  Hug de Copons
  Topònims
  La Manresana
  Cervera


 2. Signatura: 17-2-15 (A-3)
  Signatura antiga 1: B nº XXVIIII
  Tipologia: VENDA
  Tipologia: ÀPOCA
  Data literal: quarta die mensis madii anno a n.d. Millesimo Quadringentesimo Quinquagesimo Secundo
  Data: 04/05/1452
  Lloc: La Manresana
  Notari: Jaume Pons, notari públic de Cervera
  Fons de procedència:
  Regest en català: Pere Ramon de Copons, donzell, senyor del Castell de la Manresana, la seva dona Aldonsa i el seu fill Hug de Copons, donzell, venen a Jaume d'Oluja, senyor del castell de Tudela i de Queras, una sort de terra situada a Cervera, prop del lloc anomenat Vergós de la Ribera. El preu de la venda és de 41 ll. i 13 s. Inclou àpoca.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Bo
  Mides: 470 x 633 mm
  Altres: Hi ha un parell de forats i diverses taques d'humitat. Notes dorsals.
  Antropònims nobiliaris
  Pere Ramon de Copons, senyor del Castell de la Manresana
  Jaume d'Oluja, senyor del Castell de Tudela i de Queraç
  Hug de Copons
  Topònims
  La Manresana
  Cervera
   


 3. Signatura: 17-2-28 (A-3)
  Signatura antiga 1: B nº 18
  Tipologia: DONACIÓ
  Data literal: die vicesima quint mensis aprilis a.n.D. millesimo quadringentesimo vicesimo quarto
  Data: 25/04/1424
  Lloc: La Manresana
  Notari: Martí Cellerer, notari públic de Cervera
  Fons de procedència:
  Regest en català: Bernat de Tous, donzell, fill del difunt Bernat de Tous, cavaller, senyor del castell de Tous, atorga donació de tots els seus béns i drets a favor d'Hug de Copons, retenint-se 100 florins d'or d'Aragó, damunt dels quals es reserva el dret de testar-hi.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Pèssim
  Mides: 465 x 665 mm
  Altres: Mutilat en el marge dret, tacat i sorgit. Inclou notes dorsals.
  Antropònims nobiliaris
  Bernat de Tous, senyor del castell de Tous
  Hug Copons

 4. Signatura: 17-2-32 (A-3)
  Tipologia: ÀPOCA
  Tipologia: CENSAL MORT
  Data literal: die trigesimo et ultimo mensis aprilis anno a n.d. millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto
  Data: 30/04/1555
  Lloc: Cervera
  Notari: Francesc Balmes, notari públic de Cervera
  Fons de procedència:
  Regest en català: Andreu Forner pagès de la Manresana, per tal de pagar la dot de la seva germana Margarida a Pere Rabinat agricultor del Castell de Santa Maria, ven un censal mort de pensió 12 s.de pensió anual pel preu de 12 ll. a Carles de Copons donzell de Cervera senyor del Castell i terme de la Manresana, a Joan Graells i a Pere Collberó agricultors i jurats de la Manresana i administradors de l'anniversari de la mort de Joan Pastor difunt, el qual instituí el censal.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Bo
  Mides: 416 x 695 mm
  Altres: Notes dorsals.
  Antropònims nobiliaris
  Carles de Copons, senyor del Castell de la Manresana
  Topònims
  La Manresana
   


 5. Signatura: 17-3-07 (B-14)
  Signatura antiga 1: B n XXVIII
  Tipologia: ÀPOCA
  Tipologia: CENSAL MORT
  Data literal: decima mensis januarii anno a n. d. millesimo quingentesimo octuagesimo quarto
  Data: 10/01/1584
  Lloc: Barcelona
  Notari: Galceran Francesc Devesa, notari públic de Barcelona
  Fons de procedència:
  Regest en català: Joan Francesc de Copons, senyor del terme de la Manresana, la seva muller Elisabet de Copons i Aimerich, Andreu Forner, síndic, i Antoni Fitor, agricultor, constituïts com a procuradors de la universistat del terme de la Manresana, venen a Jaume Espuny, cavaller domiciliat a Barcelona, un censal mort de 300 s.m.b. de pensió anual, pel preu de 300 l.m.b. Inclou l'àpoca.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Regular
  Mides: 1481 x 654 mm
  Altres: Són tres pergamins cosits. Està estripat per la part superior. La part supeior esquerra està rebregada. Hi ha taques. Notes dorsals lleugerament esvanides.
  Antropònims nobiliaris
  Joan Francesc de Copons, senyor del lloc de la Manresana
  Elisabet de Copons i Aimeric, muller de Joan Francesc de Copons
  Jaume Espuny, cavaller domiciliat a Barcelona
  Topònims
  la Manresana

   

 6. Signatura: 17-3-06 (B-14)
  Signatura antiga 1: C nº XXXVIII
  Tipologia: DEBITORI
  Tipologia: COMPROMÍS
  Data literal: vicesimo secundo mensis iunii anno a n.d. millesimo quingentesimo quadragesimo nono
  Data: 22/06/1549
  Lloc: Cervera
  Notari: Joan Pujo, notari públic de Barcelona
  Fons de procedència:
  Regest en català: Gaspar de Copons, donzell, senyor del castell i terme de Llor, la seva mare Margarida, vídua d'en Jordi Joan de Copons, i la seva muller Aldonça, en cumpliment de la sentència arbitral atorgada per en Joan Bonaventura de Gualbes, donzell de Barcelona, i Francesc Babau, donzell de Vilafranca del Penedès, es comprometen a pagar a en Joan Carles de Copons, senyor del castell i terme de la Manresana, la quantitat de 11 l.m.b. com a complement de les pensions de dos censals que aquest paga anualment als hereus del difunt Bernat de Paguera, cavaller.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí-Català
  Estat de conservació: Regular
  Mides: 642 x 575 mm
  Altres: Tacat amb la tinta escorreguda. Un tallet al lateral esquerre i un altre a la part inferior dreta. Notes dorsals.
  Antropònims nobiliaris
  Gaspar de Copons, donzell, senyor del castell i terme de Llor
  Margarida, vídua d'en Jordi Joan de Copons
  Aldonça, muller d'en Gaspar de Copons
  Francesc Babau, donzell de Vilafranca del Penedès
  Joan Carles de Copons, senyor del castell i terme de la Manresana
  Joan Bonaventura de Gualbes, donzell de Barcelona
  Bernat de Paguera, cavaller
  Topònims
  La Manresana

 7. Signatura: 17-3-11 (B-14)
  Tipologia: VENDA
  Data literal: octava mensis novembris anno a n.d. millesimo quadringentesimo sexsagesimo primo
  Data: 08/11/1461
  Lloc: La Manresana
  Notari: Lluís Coradedia, rector i notari públic de la Manresana
  Fons de procedència:
  Regest en català: Berenguer Borràs, la seva muller Beatriu, del lloc de la Manresana d'Urgell, el seu fill Joan Borràs i la seva muller Alianer, del lloc d'Alcarràs, venen a en Joan de Sant Sepulcre, del lloc del Sant Sepulcre, una casa que tenen al lloc d'Altariba, que es troba sota domini del monestir de Santes Creus, pel preu de 7 l.m.b.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Dolent
  Mides: 384 x 517 mm
  Altres: Pergamí irregular, amb taques, algun foradet, una rosegada al lateral dret i la tinta lleugerament esvanida. Notes dorsals.
  Topònims
  La Manresana d'Urgell
  Alcarràs
   


 8. Signatura: 17-1-22 (D-4)
  Signatura antiga 1: F nº XXIII
  Tipologia: TESTAMENT
  Data literal: vicesima octava die mensis septembris anno a n.d. millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo
  Data: 28/09/1457
  Lloc: La Manresana
  Notari: Jaume d'Agramuntell, notari públic de Cervera
  Fons de procedència:
  Regest en català: Clàusula testamentària de Pere Ramon de Copons, senyor del Castell de la Manresana, en què deixa al seu fill Jaume de Copons un censal mort de 25.000 s.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Pèssim
  Mides: 220 x 580 mm
  Altres: Forats de grans dimensions, taques, rosecs i notes dorsals.
  És trasllat
  Data literal:
  Data (dd/mm/aaaa):
  Lloc: Cervera
  Notari: Berenguer Guaçó, notari públic de Cervera
  Antropònims nobiliaris
  Pere Ramon de Copons, senyor del Castell de la Manresana
  Jaume de Copons
  Topònims
  La Manresana


 9. Signatura: 17-1-22 (D-4)
  Signatura antiga 1: F nº XXIII
  Tipologia: TESTAMENT
  Data literal: vicesima octava die mensis septembris anno a n.d. millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo
  Data: 28/09/1457
  Lloc: La Manresana
  Notari: Jaume d'Agramuntell, notari públic de Cervera
  Fons de procedència:
  Regest en català: Clàusula testamentària de Pere Ramon de Copons, senyor del Castell de la Manresana, en què deixa al seu fill Jaume de Copons un censal mort de 25.000 s.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Pèssim
  Mides: 220 x 580 mm
  Altres: Forats de grans dimensions, taques, rosecs i notes dorsals.
  És trasllat
  Data literal:
  Data (dd/mm/aaaa):
  Lloc: Cervera
  Notari: Berenguer Guaçó, notari públic de Cervera
  Antropònims nobiliaris
  Pere Ramon de Copons, senyor del Castell de la Manresana
  Jaume de Copons
  Topònims
  La Manresana

 10. Signatura: 1-85-25 (E-5)
  Tipologia: ÀPOCA
  Tipologia: CENSAL MORT
  Data literal: nona die mensis decembris anno a n.d. millesimo quingentesimo
  Data: 09/12/1500
  Lloc: Barcelona
  Notari: Francesc Palomeres, notari públic de Barcelona per l'autoritat reial
  Fons de procedència:
  Regest en català: Pere Joan Ferrer, cavaller domiciliat a Barcelona, per tal de pagar diversos deutes que té, ven a carta de gràcia a na Isabel Beneta Climent, muller d'en Pere de Sant Climent, donzell domiciliat a la mateixa ciutat, un censal mort de 23 l. 6 s. i 8 dn.m.b. de pensió anual pel preu de 466 l. 13 s. i 4 dn.m.b., posant com a garantia del pagament del dit censal un censal mort que el dit Pere Joan Ferrer rep sobre diversos drets del castell de la Manresana. Inclou àpoca.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Bo
  Mides: 780 x 652 mm
  Altres: Pergamí lleugerament rebregat amb rosegades la part superior i inferior, taques d'humitat i un parell de foradets enmig del text. Notes dorsals.
  Antropònims nobiliaris
  Pere Joan Ferrer, cavaller
  Pere de Santcliment, donzell
  Isabel Beneta Climent, muller d'en Pere de Santcliment, donzell
  Topònims
  Barcelona
  La Manresana


 11. Signatura: 1-75-14 (E-5)
  Tipologia: ÀPOCA
  Tipologia: CENSAL MORT
  Data literal: nona die iulii anno a n.d. millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto
  Data: 09/07/1456
  Lloc: Barcelona
  Notari: Marc Busquets, ciutadà de Barcelona, notari públic per tot el domini reial
  Fons de procedència:
  Regest en català: Pere Ramon de Copons, donzell, senyor del castell de la Manresana, a la vegueria de Cervera, en Francesc Bartomeu de Bosc, ciutadà de Lleida, i en Pere Ramon de Copons, procurador del seu fill n'Hug de Copons, donzell, venen a carta de gràcia a en Pere Gaspar de Vallseca, cavaller domiciliat a Barcelona, i als seus fills Joan Rafael de Vallseca, a en Llorenç Rafael de Vallseca i a na Blanca Flor, un censal mort de 114 s. i 3 dn.m.b. de pensió anual pel preu de 80 l.m.b. Inclou àpoca.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Regular
  Mides: 809 x 680 mm
  Altres: Està força rebregat i té alguna taca d'humitat. Notes dorsals.
  Antropònims nobiliaris
  Pere Ramon de Copons, donzell, senyor del castell de la Manresana
  Pere Ramon de Copons
  Hug de Copons, donzell
  Pere Gaspar de Vallseca, cavaller
  Joan Rafael de Vallseca
  Llorenç Rafael de Vallseca
  Blanca Flor de Vallseca
  Topònims
  Barcelona
  Lleida
  La Manresana

 12. Signatura: 1-75-33 (E-5)
  Tipologia: DONACIÓ "INTER VIVOS"
  Data literal: vicesima quarta mensis octobris anno a n.d. millesimo quadingentesimo nonagesimo octavo
  Data: 24/10/1498
  Lloc: Barcelona
  Notari: Joan Busquets, clergue de Vic, notari per l'autoritat apostòlica
  Fons de procedència:
  Regest en català: Pere Garcia, bisbe de Barcelona, fa donació entre vius a en Jaume de Copons, senyor del castell de la Manresana, a la vegueria de Cervera, de tots els seus drets sobre l'heredat del difunt Pere Ramon de Copons, germà del dit Jaume.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Regular
  Mides: 232 x 460 mm
  Altres: Té els plecs força marcats, alguna taca i alguns foradets enmig del text. Notes dorsals pràcticament il.legibles.
  Antropònims nobiliaris
  Jaume de Copons, senyor del castell de la Manresana
  Pere Ramon de Copons
  Topònims
  Barcelona
  La Manresana

Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt: Ramon de Sarriera i Fernández de Muniain Marqués de Barberà i de la Manresana

Molta informació d'aquest quadre és extreta de MORALES ROCA Fco José: Próceres habilitados en las cortes dels pricipado de Catalunya, siglo XVII (1599 - 1713) Madrid 1983.

MITJANA DE LAS DOBLAS, E: La Casa de Copons. Barcelona, 1958