ELS COPONS d'ESPITLLES

(Penedès)

La nissaga dels Copons prové de les planes de Lleida durant el segle XII on les guerres de bandositats de la noblesa va ésser un constant durant tot el segle. La nissaga es va anar diversificant (La Manresana,, Buillidor, Malmercat, Puigroig - Vilafranca del Penedès , Barcelona ...). A més de militars, els Copons ocupen alts càrrecs de l'administració, la justícia i el clergat de Catalunya. Es van emparentar amb les més importants famílies nobles del Principat.

La branca dels Copons de Malmercat al Pallars Sobirà va destacar sobre tot en la guerra de successió i en el setge de Barcelona del 1714.

Dalmau de Copons i Guimerà 1r Sr. de Bullidor (El va comprar el 1487) = Leonor de Bardají =1520 Mª Alentorn = Fca Pasqual.
Juan Ot de Copons i de Bardaji 1r Sr. d'Espitlles = 1516 Eufresina Espitlles = Elfa Maiol Montsonís i Espitlles
Jaume de Copons i Maiol 2n Sr. d'Espitlles, 4t Sr. de Bullidor i 10è Sr. de Copons. (Dalmau de Copons i Guimerà 3r Sr. de Bullidor i 9è Sr. de Copons l'anomenà hereu seu) = Francesca Berthomeu filla de D. Miquel Sr. de Florejachs. Testà el 1555
Dalmau de Copons i Berthomeu 3r Sr. d'Espitlles, 5è de Bullidor etc. = Francesca Aiguaviva-Tamarit Jerònim Sr. de la Torre de Moja Berenguer
.... . ........................................................V
Ramón de Copons i Aiguaviva-Tamarit 4t Sr. d'Espitlles, 6è de Bullidor etc. Poseí la casa nº 1 del carrer de St. Joan de Vilafranca = Maria Villalba = Inés Grimau, testà el 1669 Jaume bisbe de Lleida i barò d'Aramprunyà, va adquirir la casa de Copons de Barcelona Baixada de St. Miquel 9 i Passeig de l'ensenyament 2 i 2-bis. que donà tot a Ramón el 1630 Joan, comemdador de St. Joan 1626 Manel, cavaller de St. Joan 1630 Francesc
.... . ...................V
Antoni de Copons i Grimau 5è Sr. d'Espitlles i 7è de Bullidor i 1/2 baronia d'Aramprunyà (Gavà, Castelldefels, Vegas) = 1666 Maria de Pinós i Rocabertí filla de Josep Baró de Barberà del Vallés, morí sense descendència, heretà Francesc
Francesc 1r Marquès de la Torre de Moia
Dalmau, canonge de Barcelona
Ramon Dalmau de Copons i de Grimau (Corts 1701) Marquès de Moyà de la Torre (pr Felip V)
Francesc de Copons i Grimau 6è Sr. d'Espitlles i 8è de Bullidor (per cessió d'Antoni ), Corts 1701 = 1704 Isabel Gelabert. morí sense descendència el 1723
Joan de Copons i Grimau 7è Sr. d'Espitlles i 9è de Bullidor, va ser brigadier. Testà el 1725 a favor del seu nevot Agustí de Copons i Copons, 2n Marqués de Moia. + 1727

Molta informació d'aquest quadre és extreta de MORALES ROCA Fco José: Próceres habilitados en las cortes dels pricipado de Catalunya, siglo XVII (1599 - 1713) Madrid 1983.

MITJANA DE LAS DOBLAS, E: La Casa de Copons. Barcelona, 1958 (no he pogut consultar-lo)