HISTÒRIA DE MALMERCAT

 

Les cases nobles de Malmercat
1083.Els Malmercat...1376 ..Comtes de Pallars.. 1497.. Els Toralla ..1518 ....Els Copons 1828..Els Castillón ..1864..Els Bielsa 1917
Els Malmercat
Els Toralla de Glorieta


Els Copons de Malmercat

Arbre genealògic

Copons de Malmercat

Arbre genealògic

Cordelles

Els Bielsa
Documentació sobre Malmercat
Llistat de documents
Les branques del casal dels Copons
El Casal del Copons
Arbre Copons

Arbre Copons de Copons

Arbre Copons de Llor

Arbre Copons de Bullidor
Arbre Copons de Puig-roig

Arbre Copons d'Espitlles

 

Arbre Copons de Moia

Arbre Copons de La Manresana
Els pagesos i altres ...
litigis amb els pagesos
Cases de Malmercat
Alguns Arbres genealògics de les cases del poble

El negoci dels Crestons (Per Terrisses)

Terres del terme

Inventari de 1714

Bruixes a la vall de Siarb
Col·legi Cordelles
Ajudes i links
Població al Pallars Sobirà
Arxiu Nacional de CAtalunya
ACA
Malmercat mil anys de Rebel·lia
Glossari genealògic
Oficis medievals
Cronologies
Catàleg títols
Vocabulari termes medievals
Cronologia Pallars Sobirà