Els últims barons de Malmercat
CASTILLÓN-BIELSA

Francisco Antonio de Copons de Cordelles i de Villalonga 10è Baró de Malmercat +1816
Sra ? de Copons i de Cordelles = Sr ? Portella
Dª Martina Portella de Copons i de Cordelles = Zenon de Castillón i Torres (Sr. de Fenillosa, Ponzano)1828 (consulta inventari)1835 arrenda Malmercat 1842
José Tomás de Castillón i de Portella Copons i de Cordelles 1848 (+1864)= Maria del Pilar Martínez de Arizala de Sabater (+1891)
Zenon de Castillón i de Portella Copons i de Cordelles
......................................................V
Maria de los Dolores de Castillon i Martínez de Arizala (+1924) = José Ramón Bielsa
.........................................V
Ramón José de Bielsa i Castillon (22-2-1935)
José Luís
Salvador

 

Contra-manifiesto de la Junta de Molinos Reales de Barcelona. Fulletó de 64 pagines impreses, amb plànols, del molí de Cordelles. Amplia exposició del plet que va sostenir aquella Junta contra Martina de Portella Copons i de Cordelles I'any 1849

La senyora Maria de los Dolores Martínez de Arizala, era filla dels marqueses de Campany, Comtes de Vallcabra i barons de Montesquiu, va enviudar de José Tomás de Castillón i casà amb José Ramón Bielsa, propietari de vinyes a Barbastro.

El 1828 el matrimoni Castillón - Portella Copons van consultar un notarial de 1774 referent a l'inventari del castell de Malmercat.

1848 José Tomás de Castillón veí del poble de Ponzano, signa una concòrdia amb Joaquim Manel de Moner i de Sinar (Siscar?) propietari de Saberneda renunciant als drets que tenia sobre l'aigua de la sèquia del barranc de Saberneda. També es comprometen a signar Zenon de Castillón i la seva esposa Martina de Cordella, "y además la señora Doña María Carmen de Sinar (Siscar?), en la provincia de Huesca residentes"

1898 hemeroteca La Vanguardia

...

AHCS Notarials Doc. 641. Notari: Pere Galló i Fité. Llibre 1841-1856. pàg. 101-104

Aquest mateix any de 1848 José Tomás de Castillón de Copons i de Cordelles dona poders al pàrrec de Malmercat Antoni Daró.

Al Registre de la propietat de Sort hem trobat les següents referències al castell de Malmercat (al tomo 488, libro 26, folio 89.)

1a. referència: José Tomás de Castillón y de Portella Copons y de Cordella (possiblement fill del matrimoni citat abans), vecino de Ponzana, fallecido el 24/2/1864 murió sin hijos varones. Hereda su mujer Mª Dolores de Castillón Martínez y de Arizala. Esta vende a José Ramón Bielsa y de Castillón, vecino de Basbastro.

2na. referència: El médico Pelayo Fontsarè Eberhart, vecino de Sort, adquiere esta propiedad mediante subasta y la vende el 26/9/1916 a José Boix Massana (de casa Macareno)

Pel que es dedueix que els Bielsa es van arruïnar. El metge Pelayo de Sort va vendre després als pagesos de Mal mercat la casa i les terres que havien estat el patrimoni dels Copons a Malmercat. Les cases més beneficiades van ser Casa Macareno, Casa Roi i Casa Corcó.

Ramón José de Bielsa a Sort el 1916 (Foto de Maties Rafel)

AHCS Notarials Doc. 641. Notari: Pere Galló i Fité. Llibre 1841-1856. pàg. 101-104

Aquest mateix any de 1848 José Tomás de Castillón de Copons i de Cordelles dona poders al pàrrec de Malmercat Antoni Daró

Al Registre de la propietat de Sort hem trobat les següents referències al castell de Malmercat (al tomo 488, libro 26, folio 89.)

1a. referència: "José Tomás de Castillón y de Portella Copons y de Cordella (possiblement fill del matrimoni citat abans), vecino de Ponzana, fallecido el 24/2/1864 murió sin hijos varones. Hereda su mujer Mª Dolores de Castillón Martínez y de Arizala. Esta vende a José Ramón Bielsa y de Castillón, vecino de Basbastro".

2na. referència: "El médico Pelayo Fontsarè Eberhart, vecino de Sort, adquiere esta propiedad mediante subasta y la vende el 26/9/1916 a José Boix Massana (de casa Macareno)"

Pel que es dedueix que els Bielsa es van arruïnar. El metge Pelayo de Sort va vendre després als pagesos de Mal mercat la casa i les terres que havien estat el patrimoni dels Copons a Malmercat. Les cases més beneficiades van ser Casa Macareno, Casa Roi i Casa Corcó.

 

1891 Hemeroteca La Vanguardia

1924 Hemeroteca La Vanguardia

L' any1918 i de nou l'any 1928 Ramón José de Bielsa, fill de Maria de los Dolores de Castillón, va fer dues consultes del notarial 599 fol. 137 de l'AHCS referit a una concòrdia de 1813 entre els Copons i els veïns de Glorieta i Montesclado que afavoria la continuació del règim senyorial del que gaudien els Copons sobre els veïns d'aquest poble. La concòrdia és una mena de cabreu on tots els caps de casa dels dos pobles reconeixen les prestacions que han de fer al Sr. de Copons ( 1 quintar de formatge, un pernil per matança, gallines i diners ) de les que havien intentat deslliurar-sen' seguint el decret de supressió dels dominis jurisdiccionals segons la constitució lliberal de Cadis de 1812.

Els Bielsa posseïen, per herència dels Copons i Cordelles, el Mas de Cordelles a Cerdanyola a finals del s. XIX. i altres propietats. Avui hi ha un barri i un passeig amb el nom de Cordelles.

1910 hemeroteca La Vanguardia

El José Ramon va ser tot un personatge a Barcelona. Considerat un "sportman" y amic de l'aviador Lucien Mamet, el primer pilot de la historia a volar a España (febrer de 1910: vol a Barcelona), li va proposar obrir, a la seva finca del Mas de Cordelles de Cerdanyola, la que hagués estat la primera escola d'aviació a España.

Hemeroteca de la Vanguardia 22-2-1935