Arbres genealògics:

 

Casa'l Roy de Malmercat (12 generacions)

Andreu Roig Vidal 1676 = Maria Rosell Marta + 1703
Josep 1680

 

Jerònim 1683

Caterina 1686 José 1689 Caterina 1692 Andreu 1702 Caterina Francesca 1703
Jerònim Roig Marià 1686= Joana Vilanova +1710
Andreu Roig Vilanova (1688)
Una filla 1693 (Andrea1743)
Andreu Roig Vilanova (1688-1782) = Magdalena Gasset (+1769)
Josep 1724
Manel Bernat 1727
Andreu 1729
Antoni 1731
Babtista 1735 casat 1765
Antoni 1736 casat 1760
Pere 1738
Maria Gràcia 1747
Manel Roig Gasset (1727 - 1800) = Rosa Ponsico +1853

 

Bernat 1750

Teresa 1752 casada 1771
Babtista 1757
Agustí 1765
Jaume 1764
Rosa 1770
Isabel 1773
Josep 1774
Bernat Roig Ponsico (1750 - 1813) = Magdalena Camadall Pegueta + 1808
Maria (1773 - 1803)
Teresa (1775 - 1810)
Mª Rosa (1778 casada 1815)
Melcior 1780
Manel 1783
Josep 1785
Antoni 1790
Maria Roig Camadall (1773 - 1803) = Pere Rosset Joanmartí
Antoni 1804
Eulalia 1805
Josep 1807
Manel 1809
Pere 1815
Bernat 1819
Antoni Rosset Roig = Rosa Minoves Aveta
Rosa
Antoni (1824 casada 1847)
Eulàlia (1827 casada 1850)
Maria (1829 casada 1845)
Josep 1831
Isidre 1833
Joan 1836
Antonia 1839
Rosa Rosset Minoves 1847 = Agustí Font Portella
Celestina (1848 - 1880)
Antoni 1849
Josep 1852
Celestina 1855
Antonia (1858 casada 1879)
Joan (1864 casat 1885)
Antoni Font Rosset 1849 = Francesca Barral Joanmartí
Rosa 1877 casada 1900
Ignaci 1879 casat 1914
Josefa 1883 casada 1919
Llorenç 1888
Dolors 1892
Rosa Font Barbal 1900= Anton Joanmartí Canut
Rosa 1901
Navidad 1902
Rdo. Josep 1904
Concepció 1910
Leonor 1912
Dominga 1914 - 1941
Isidre 1907 - 1936
Rosa Joanmartí Font 1923 = Pere ColomViñals
Rosendo 1926
Pere 1928
Josep 1929
Rosa 1936
Pere Colom Joanmartí 1955 = Enriqueta Prió Sabaté
Immaculada 1956
Josep 1957
Rosa 1960
Pere 1964
       

 

 

Casa Macareno de Malmercat (10 generacions)

Un document de 1702 de Casa Macareno de Malmercat certifica els pagaments per la compra d'una mula per part de Bernat Gasset : "... in loco de Malmercat, dioces. Urgell. Baronia Domini Domini Joseph de Copons et de Esquerrer: Bernardus Gasset ..."

Gaspar Gasset (1609)
?
Joan Gasset 1632
?
 
Bernat Gasset (neix al 1682, doc 1702 i doc. 1725)
Josep Miquel = Magdalena Maseres (filla de Jacint Maseres de les Cases de Baro) = Francesc Menal
Joan Antoni Gasset (Hereu) (1713-1779) = Caterina Coloma (pubilla) (1770) Pere Joan Gasset (1718-1778)
Josep Miquel Maseres (1697-1772)
Pere Joan Miquel (? - 1778) 1756=Maria
Manel Miquel (Macareno) = Maria Montaner (neix 1720 + 16/06/1790)
Josep Gasset (casa Gasset i/o Casa Coloma)+ 1811 (doc. 1774) = Teresa Avià  
  Manel Miquel i de la Viuda (1770-1780) ...........................................................                                      ..V Maria Gasset Josep (1776-9 dies) Franco (1764+ 7 dies)  
Maria Miquel i Montaner (Pubilla de Macareno)) = 1769 Bonaventura Tonisastre Delhome (de Taús) àlias Tavernero + 22/11/1789 = Maria Sorigué Gasset (pubillade Casa Gasset) (Possib. filla de Josep Gasset casada amb un Sorigué i enviudada)
Baptista Miquel i Montaner 1769  
...............................................................................V    

Francesca Tonisastre i Montaner (Pubilla de Macareno) neix 1772.

Francesca Tonisastre i Soriguer filla de Bonaventura Tonisastre i de Maria Sorigué i Gasset casà el 1790 (pubilla de Macareno)= Anton Solans Gorgori, fill d'Ermengol Solans i Joangran, difunt i de Bonaventura Gorgori i Roquer, del lloch de Freixa . (Francesca es tornaria a casar amb Francesc Servós)

Geroni + 1785 (6 setmanes) Rita 1788(10 mesos)     Antonia Gasset Gertrudis Gasset = Agusti Pubill 1811
.                                                                      V
Josepa Solans (Pubilla de Macareno) (1809 - ?) = Mariano Carrera (capitols matr 1830) (doc. 1834)
Francisco Carrera (1832 - ?) = Sra. Vidal
Franciso Carrera Vidal (neix 1860 - 1941) = Sra. Arnau
Antonio Carrera Vidal (1871 - 1935)
.                                                                                                                                          V
Maria Carrera Arnau = Joaquim Bigordà
Antonia Carrera Arnau = Joaquim Bigordà (+1924)
Josepa Carrera
.                                                                                 V.                                                                                                          V

Ramona Bigordà Carrera = Josep Boix Masana (1876 - 1935)

Va comprar el castell (excepte la part de casa el Castell) i una gran part de les terres dels Copons

Bertomeu = Rosa Portella (Fundà casa Bertomeu) Joaquim Bigordà Carrera (1903, 1917, 1926)
Josep
Salbador Casimira (Estell) Àngel (solter) Eusebio Quimet
Trini 1906
Maria 1910
Encarna 1912
Josep Boix Bigordà (1914 - 1970) = Lluisa Palacín Fité (El seu pare era Miquel Palacín de Casa el Castell havia heretat també Casa Porqueres) Remei 1917 Ramon 1918 Fèlix 1920

Carme i Rosé

1921

Dolors

1922

Alejandro 1927

 

                                                  V.  

Maria Boix Palacín = Rosendo Colom Joanmartí

Puvilla tambè de Casa el Castell- Casa Porqueres

Roser = Joan Comenge
Josep Miquel = Mª Teresa Carrió
  Mª Rosa = Eduard Griñó Asunción = José López (de Montes) Carmen = Sebastià Sánchez