LA CASA DE COPONS


Escut extret del llibre : E. Mitjana de las Doblas: La Casa de Copons. Barcelona 1942

El escudo de armas

En la información "ad futuram rei memoriam" ante el Baile de la villa de Copons en 15 de Septiembre de 1728 ante notario de Calaf, a instancia de D. Agustín de Copons y Copons segundo Marqués de Moya, se declaró por nueve testigos, totos ya ancianos:
1º. Que en la villa de Copons antiguamente había un castillo, nombrado de Copons que era habitación de la familia de Copons, Carlanes de Copons, del cual castillo se veían algunos vestigios.
2º. Que también había en dicha villa de Copons, una gasa granda llamada la casa del Carlán de Copons, en la que después de derruido el castillo hizo su habitación la familia de Copons, ya que encima de la puerta principal de la casa, se veían unas armas, con una copa de la que salían tres víboras.
3º. Que dichas armas grabadas en la puerta principal de la casa, son tenidas y reputadas por las de la antigua familia de Copons, Carlanes de Copons.
4º. Que en el cimborio de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Copons, se hallaba puesto el nombre de Copons abreviado que parece puesto al tiempo que se edificó la Iglesia.
5º. Que en otra parte del cimborio se encuentran dichas armas de Copons, del mismo tiempo.
6º.Que también se encuentran dichas armas, en el arco de piedra labrada del cimborio de la Iglesia.
7º. Que también se encuentran en el Coro de la misma Iglesia.
8º. Que la familia de Copons, tenía sepultura, en dicha Iglesia, ostentando dichias armas.
9º. Que todos los escudos de las armas en la villa de Copons, están uniformes ostentando un copón con las tres víboras salientes, y no de las tres copas o copones.

En la sepultura de la casa de Copons en la Parroquial Iglesia de Villafranca del Panadés, delante del altar de Santa Lucía, labradas en piedra de mármol, se encuentran dichas armas de casa Copons con una copa con las tres víboras, así como en una casa de campo que poseía la familia en el término de Santa Margarita del Panadés.


Los sellos de la casa, de D. Jaime de Copons, Obispo de Lérida, Don Pedro de Copons, Obispo de Urgel y D. Pedro de Copons, Arzobispo de Tarragona, todos son uniformes con una sola copa con las tres víboras. - Así como en la sepultara de Dª Juana de Copons, Abadesa de San Daniel, en Gerona.

 

St. Pere de Copons s. XII


También aparecen dichas armas en el Claustro del Monasterio de Poblet, en una sepultura labrada, y otra del Abad del mismo Monasterio D. Poncio de Copons, fallecido en agosto de 1348, y otras varis capillas del mismo Monasterio, y sepulturas de Felipe, Guillermo, Antonio, Cipriano y otros Copons entre los años 1218 a 1365

 


Els Copons de Copons


.... al conquistarse el pueblo de Copons y darse por el Conde de Barcelona (Ramón Berenguer, el Viejo) tal castillo, lugar y término a D. Guillermo Copons 3n 3 de los Idus de Diciembre de 1153, éste vino a ser el verdadero fundador ciento de la familia y feudo de Copons, tomando el apellido del pueblo, conforme a la costumbre de la época.

I. - D. Guillermo Copons 1er. señor de Copons, hizo reforzar su castillo, poniendo su escudo (le armas, que eran en campo rojo (o gules), un Copón o copa del que salen tres cabezas de víboras verdes (sinople). Como se ha dicho obtuvo el feudo un Diciembre de 1153 y los de Durbán y Gadiel - Tortosa.
Tuvo por hijos 1º a D. Arnaldo que fue el heredero, y 2º una hija casada con Bernardo de San Martí, padres según parece de Bernardo de San Martí y
Copons que tuvo ciertos derechos en Copons que cedió a D. Arnaldo de Copons en 2 de Agosto de 1226. Fue enterrado en Santa María de Copons.

II. - D. Arnaldo de Copons 2º señor de Copons y Durbán, que parece fue casado con una hija de D. Bernardo de San Martí. Estuvo en la Conquista de Valencia. Tuvo por hijos a D. Jaime que le sucedió, e Inés que fue Abadesa del Monasterio de San Pedro de Barcelona.

III. - D. Jaime de Copons y San Martí 3er. Sr. de Copons y Durbán, prestó homenaje por el feudo de Copons en 1280 al Rey D. Pedro II de Aragón. En 1311, obtuvo privilegio real nombrándole caballero de la Real Casa. Fue a la conquista de Cerdeña, con el Infante D. Alfonso de Aragón.
Casó con Dª Blanca de Boxadors, de quien tuvo 1º a D. Ramón que le sucedió 2º a D. Pedor que fue Señor de Llor que luego se tratará, 3º D. Jaime que fue capellán de la Reina (1385), 4º D. Juan que fue Sr. de Argensola, 5 Dª Blanca, dama de la. Reina, que caso con D. Jaime Escrivá. 6ª D. Margarita religiosa del Monasterio de San Pedro y 7º Guillermo que fue Carlán (o Castellano) de Daroca e n 1337.

IV. D. Ramón de Copons y Boxadors 4º Sr. de Copons y Durbán etc. fue embajador a Roma del Rey de Aragón en 1313. En 1335 confesó el feudo de Copons al Rey, quien le nombró curador de la Condesa de Urgel, esposa del Infante D. Jaime de Aragón. Fue camarero mayor de Ja Reina Dª Leonor en 1354.
Otorgo testamento en .3 de Agosto de 1.396 en Cardona. De su matrimonio con 1)." Tecla a Desvalls, tuvo 1º a don Pedro-Ramón , que le sucedió y doña Beatriz que fue monja de Vallbona.

V. - D. Pedro-Ramón de Copons y Desvalls 5º Sr. de Copons, Durbán, etc., también fue a la conquista de Cerdeña con su primo Berenguer de Copons Sr. de Llor en 1354. En 1375, acompañó al Rey a Valencia, y en 1392 siguió al Infante D. Martín de Aragón, Duque de Montblanch, en su poderosa escuadra a la guerra de Sicilia, al que también acompañó dicho Berenguer de Copons Sr. de Llor.
Testó en 16 de Abril dc 1429; por no tener hijos de su esposa Leonor, nombró heredero a su primo Berenguer de Copons Rajadell Sr. de Llor. Fue enterrado en su sepultura de la Capilla de San Andrés del Castillo de Copons.

 

Els Copons de Copons i de Llor

I. Com s'ha dit D. Jaime de Copons 3er Sr. de Copons, va tenir per fill segon a D. Pere de Copons, que va casar en 1266 amb Dª Sibil·la de Rajadell, Sra. de Llor, que va ser filla de Berenguer de Rajadell, i neboda de Guillermo Rajadell, que li va fer donació del castell de Llor al febrer de 1266 . D. Pere de Copons va estar en la conquesta de Menorca en 1286. Va tenir per fill i succesor a D. Berenguer.

II. D. Berenguer de Copons i Rejadell, Sr. de Llor, va estar en la conquesta de Sardenya amb l'Infant D. Alfonso d'Aragó, i després en la guerra de Sicília, amb l'Infant D. Martín d'Aragó, i el seu cosí Pedro-Ramón 5º Sr. de Copons. En 1411, era cavaller de la Melsa o Estament militar de Catalunya. En 1386 va casar amb Dª Sibil·la de Monsonís i Marlés (filla de D. Guillem), i després segona vegada amb D.ª Violant. Va tenir 1r a Berenguer que li va heretar, i del segon matrimoni a D. Hug que va ser Sr. de la Manresana que es tractarà en capítol a part.

III. - D. Berenguer (2.0) de Copons i Monsonís Sr. de Llor, va venir a ser 6è Sr. de Copons per haver-lo heretat del primer germà del seu pare Pere-Ramon de Copons 5è Sr. de Copons mort sense descendència, segons el testament d'aquest de 1429. Va ser cavaller de l'Estament militar de Catalunya en 1411 . Va casar en 1379 amb Dª Violant de Messina i Destorrent, filla segona de D. Joan Sr. de la Manresana y de Banca de qui no va tenir fills. Va casar segona vegada amb DªLeonor d'Alentorn, amb qui va tenir 1r a D. Joan que li va succeir a Copons i 2n a D. Berenguer que va ser Sr. de Llor, que es tractarà a part.

IV. D. Joan de Copons i Alentorn 7è Sr. de Copons, Durbán, Balsareny, Albarells, etc. Va casar en 1432 amb Dª Beatriu Gibert, de qui va tenir 1r a D. Ramon que li va succeir i 2n D. Joan que no va tenir successor. Va casar segona vegada amb Dª Angela de Guimer, i van tenir 3r a D. Dalmau que va ser Sr. del Bullidor, que es tractarà més endavant, 4t D. Galcerà, 5è Dª Isabel, 6è Dª Joana 7è Dª Violant que va casar en 1475 amb D. Joan de Calders, Sr. de Segur. Va atorgar el seu testament en el seu castell de Copons en 30 de desembre de 1450, fundant un fideïcomís al capdavant del seu fill D. Ramon, i els seus descendents amb substitució al seu altre fill Dalmau, etc.

V. -D Ramón de Copons i Gibert 8è Sr. de Copons, etc. Va obtenir del Rei D. Joan II d'Aragó en 1474, donacions de les jurisdiccions de Copons i Durbán. Va casar en 1462, amb D.ª Violen-te de Calders i Claret, filla de D. Francisco Senyor de Santa Fe, de qui va tenir 1r a D. Ramón que li va succeir, 2n Dª. Lluisa que va ser esposa de D. Anton-Joan de Vilaplana, doncell de Cervera, 3r Fra Hug, que va ser cavaller de San Joan i Comendador de Torres de Segre, qui va tenir de Angelina Borrasana, al fill natural D. Galcerà de Copons, fundador de la causa Pía de Copons; que no va tenir descendents (1) 4t D. Dalmau que no va tenir successió.

VI. D. Ramón de Cópons i Calders, 9è Sr. de Copons, Durban, etc. Va casar en 1489 amb Dª Rafaela d'Hospital, filla de Francisco i Brígida de la qual no va tenir fills; i altra vegada cas amb Dª María de Oluja filla del Sr. de la Cardosa de qui va tenir un fill pòstum, anomenat Joan, que va viure o no va viure.

(1) Aquest (D. Galcerà de Copons) pel seu testament de 22 de Juny de 1607 va fundar una Casa-Pía, per a dotar donzelles del seu llinatge, nomenant Administradors als seus parents, 1r D. Dalmacio de Copons Bartomeu Sr. del Bullidor 2n a D. Jerónimo de Copons Barthomeu Sr. de Moya, 3r D. Francisco de Miquel i Pol, de Vilafranca (espòs de Jerónima de Copons i Maiol). 4.t El Sr. de Llor i 5è don Lluis de Miquel i Pol, de Barcelona. Tots els quals en 1865, van quedar reduïts a la Marquesa de Moya, que guardava els fons (successora dels Bullidor i Moya), després a nom d'aquesta el Comte de Solterra. El Sr, Duc d'Almenara Alta (successor dels Miquel de Barcelona) i el Marquès de Blondel (successor dels Miquel de Vilafranca).

Un dia, pel motiu del qual es va suscitar llarg plet sobre la successió dels béns i feu de Copons. D. Ramón havia atorgat testament en 4 de maig de 1536, nomenant hereu al fill que deixés, que com s'ha dit va ser el D. Joan de Copons i Oluja, anomenat el "Pòstum", que no va arribar a heretar. La més pròxima hereva era donya Lluisa de Copons Calders, casada amb D. Joan-Anton de Vilaplana doncel de Cervera. Aquests van ser pares de Lluis Vilaplana i Copons, casat el 1512 amb Dª Antiga Artigas , i van ser pares d'altre Luis de Vilaplana i Artigas, que va seguir el plet per Copons, però va morir sense fills, sota testament de 1576, que cridava altre parent més remot dels Vilaplana. que deien que gens tenia a veure amb la família Copons.

La veritat és que segons el plet que va seguir, D. Joan-Anton de Vilaplana i Dª Lluisa de Copons, van tenir un segon fill anomenat D. Antonio de Vilaplana i Copons que va anar a viure a Perpinyà, i va ser pare de 1r. Joan Ginés, i aquest de D. Antonio, que va ser Carlán de Copons en 1593, i aquest va ser pare d'altre Anton, Carlá de Copons en 1636, que va ser pare de Dª Joana Vilaplana i Descamps, que va vendre el castell en 1667 a D. José de Camprodón, qui va obtenir investidura. Aquest senyor era de la casa dels Barons de Prullans, de la qual són successors els senyors Marquesos de Monistrol. El castell està arruïnat.


(text castellà)

I. Como se ha dicho D. Jaime de Copons 3er Sr. de Copons, tuvo por hijo segundo a D. Pedro de Copons, que casó en 1266 con Dª Sibila de Rajadell, Sra. de Llor, que fue hija de Berenguer de Rajadell, y sobrina de Guillermo Rajadell, que le hizo donación del castillo de Llor en febrero de 1266.
D. Pedor de Copons estuvo en la conquista de Menorca en 1286. Tuvo por hijo y heredoro a D. Berenguer.
II. D. Berenguer de Copons y Rejadell, Sr. de Llor, estuvo en la conquista de Cerdeña con el Infante D. Alfonso de Aragón, y luego en la guerra de Sicilia, con el Infante D. Martín de Aragón, y su primo Pedro-Ramón 5è Sr. de Copons. En 1411, era caballero del Bazo o Estamento militar de Cataluña.
En 1386 casó con Dª Sibila de Monsonís y Marlés (hija de D. Guillermo), y luego segunda vez con D.ª Violante.
Tuvo 1º a Berenguer que le heredó, y del segundo matrimonio a D. Hugo que fue Sr. de la Manresana que se tratará en capítulo aparte.
III. - D. Berenguer (2.0) de Copons y Monsonís Sr. de Llor, vino a ser 6è Sr. de Copons por haberlo heredado del primo hermano de su padre Pedro-Ramón de Copons 5º Sr. de Copons muerto sin descendencia, según el testamento de éste de 1429. Fue caballero del Estamento militar de Cataluña en 1411.
Casó en 1379 con Dª Violante de Messina y Destorrent, hija segunda de D. Joan Sr. de la Manresanay de Banca de quien no tuvo hijos. Casó segunda vez con Dªv Leonor de Alentorn, de quien tuvo 1º a D. Joan que le sucedió en Copons y 2º a D. Berenguer que fue Sr. de Llor, que se tratará aparte.

IV. D. Joan de Copons y Alentorn 7º Sr. de Copons, Durbán, Balsareny, Albarells, etc. Casó en 1432 con Dª Beatriz Gibert, de quien tuvo 1º a D. RAmón que le sucedió y 2º D. Joan que no tuvo sucesor. Casó segunda vez con Dª Angela de Guimer, y tuvieron 3º a D. Dalmacio que fué Sr. del Bullidor, que se tratará más adelante, 4º D. Galcerán, 5º Dª Isabel, 6º Dª Juana 7º Dª Vionante que casó en 1475 con D. Juan de Calders, Sr. de Segur.
Otorgó su testamento en su castillo de Copons en 30 de diciembre de 1450, fundando un fideicomiso en cabeza de su hijo D. Ramón, y sus descendientes con sustitución a su otro hijo Dalmacio, etc.

V. -D Ramón de Copons y Gibert 8.0 Sr. de Copons, etc. Obtuvo del Rey D. Juan II de Aragón en 1474, donaciones de las jurisdicciones de Copons y Durbán. Casó en 1462, con D.ª Violan-te de Calders y Claret, hija de D. Francisco Señor de Santa Fe, de quien tuvo 1.0 a D. Ramón que le sucedió, 2.0 D.~ Luisa que fue esposa de D. Antonio - Juan de Vilaplana, doncel de Cervera, 3º Fray Hugo, que fue caballero de San Juan y Comendador de Torres de Segre, quien tuvo de Angelina Borrasana, al hijo natural D. Calcerán de Copons, fundador de la causa Pía de Copons; que no tuvo descendientes (1) 4º D. Dalmacio que no tuvo sucesión.
VI. D. Ramón de Cópons y Calders, 9º Sr. de Copons, Durban, etc. Casó en 1489 con Dª Rafaela de Hospital, hija de Francisco y Brígida de la que no tuvo hijos; y otra vez caso con 07 María de Oluja hija del Sr. de la Cardosa do quien tuvo un hijo póstumo, llamado Juan, que vivió o no vivió

(1) Este por su testamento de 22 de Junio de 1607 fundó una Casa-Pía, para dotar doncellas de su linaje, nombrando Administradores a sus parientes, 1º D. Dalmacio de Copons Bartomeu Sr. del Bullidor 2º a D. Jerónimo de Copons Barthomeu Sr. de Moya, 3º D. Francisco de Miquel y Po], de Vilafranca (esposo de Jerónima de Copons y Mayo]). 4.' El Sr. de Llor y 5º don Luis de Miquel y Pol, de Barcelona. Todos los cuales en 1865, quedaron reducidos a la Marquesa de Moya, que guardaba los fondos (sucesora de los Bullidor y Moya), luego a nombre de ésta el Conde de Solterra. El Sr, Duque de Almenara Alta (sucesor de los Miquel de
Barcelona) y el Marqués de Blondel (sucesor de los Miquel de Vilafranca).

un día, por cuyo motivo se suscitó largo pleito acerca de la sucesión de los bienes y feudo de Copons.
D. Ramón había otorgado testamento en 4 de mario de 1536, nombrando heredero al hijo que dejare, que como se ha dicho fue el D. Juan de Copons y Oluja, llamado el "Póstumo", que no llegó a heredar.
La más próxima heredera era doña Luisa de Copons Calders, casada con D. Juan-Antonio de Vilaplana doncel de Cervera. Estos fueron padres de don Luis Vilaplana y Copons, casado en 1512 con Dª Antiga Artigas, y fueron padres de otro Luis de. Vilaplana y Artigas, que siguió el pleito por Copons, pero falleció sin hijos, bajo testamento de 1576, en que llamaba otro pariente más remoto de los Vilaplana. que decían que nada tenía que ver con la familia Copons.Lo cierto es, que según el pleito que siguió, que D. Juan-Antonio de Vilaplana y Dª Luisa de Copons, tuvieron un segundo hijo llamado D. Antonio de Vilaplana y Copons que fue a vivir a Perpiñán, y fue padre de 1º. Juan Ginés, y éste de D. Antonio, que fue Carlán de Copons en 1593, y éste fue padre de otro Antonio, Carlán de Copons en 1636, que fue padre de Dª Juana Vilaplana y Descamps, que vendió el castillo en 1667 a D. José de Camprodón, quien obtuvo investidura. Este señor era de la casa de los Barones de Prullans, de la cual son sucesores los señores Marqueses de Monistrol. El castillo está arruinado.