Alguns del documents consultats que citen als Malmercat i als Copons a l'Arxiu Comarcal de Sort

  Secció Folios
Títol del document
Rotllo
Lligall
Doc.
Any
ADM Pallars  
Reconeixement de senyoria d'Arnau Pere de Malmercat al comte Hug I (Mataplana) pel feu de Llavorsí i Vall d'Àneu
150
19
1990
1297
ADM Pallars   Carta del Compte Hug I de Mataplana al sr. de Malmercat sobre el castell de Llavorsí
147
16
968
1319
ADM Vilamur   Reconeixement de senyoria de Pere de Malmercat al vescomte de Vilamur per Malmercat, Tornafort i Montardit
1
2
115
1339
ADM Vilamur   Conveniència entre el vescomte Pere i Pere de Malmercat sobre la jurisdicció civil i criminal de Malmercat
1
2
116
1346
ADM Vilamur   Donació de 2000 lliures de Pere de Malmercat a Bernat de Malmercat
1
2
117
1355
ADM Vilamur   Carta de feu del Castell de Malmercat (trasllat de 1569)
1
2
119
1364
ADM Vilamur   Requeriment del batlle de Vilamur per tal que es retorni el castell de Malmercat que ha estat pres per les armes per Roger de Pallars
1
2
121
1373
ADM Vilamur   Ordre a Ramón Guill, procurador de Bord de Pallars, que solucioni el retorn del Castell de Malmercat
1
2
122
1373
ADM Vilamur   Sentència de la vescomtessa Sibil.la sobre el lloc de Malmercat, en disputa entre el comte Hug de Pallars i Romia de Malmercat
1
2
123
1377
ADM Vilamur   Acta de possessió de Romia de Malmercat del lloc de Malmercat
1
2
124
1377
ADM Pallars  
Concòrdia entre el comte de Pallars i Bord d'Escaló sobre els castells de Boldís, Tavascan i Malmercat
137
12
560
1374
ADM Pallars 50
Procés sobre Malmercat, Boldís i Tavascan
137
12
559
1373
ADM Pallars 4
Execució del Testament de Pere de Malmercat
163
26
1586
1375
ADM Pallars 59 Procés sobre Malmercat, Boldís i Tavascan
137
12
562
1376
ADM Pallars 4 Procés sobre Malmercat, Boldís i Tavascan
137
12
563
1376
ADM Pallars   Interlocutòria donada entre el comte de Pallars i Joan de Galliners sobre Boldís i Tavascan
137
12
564
1376
ADM Pallars   Sentència sobre Boldís i Tavascan
137
12
565
1377
ADM Pallars   Apel.lació del comte de Pallars a la sentència de 1377
137
12
566
1377
ADM Vilamur   Possessions i homenatges d'alguns llocs en que havien entrat cavallers: Malmercat, Puigforniu i Llavaners
1
2
125
1609
ADM Pallars 6 Sobre els feus de Glorieta i Malmercat de Magdalena de Copons
147
16
966
1639
ADM Vilamur   Reconeixement de senyoria de Pere de Malmercat al vescomte de Vilamur per Malmercat, Tornafort i Montardit
1
2
115
1339
ADM Pallars  
Causa criminal contra Francesc i Josep Copons del castell de Malmercat
164
27
1684
1717
ADM Catalunya general   Descripció del marquesat de Pallars i del vescomtat de Vilamur per Onofri Timbau: Concòrdia sobre Malmercat (fl. 140-153)
206
31
225
1628
ADM Pallars   Juici contra Blanca fornera de Llagunes per bruixeria
1
2
71
516
AHCS Notarial 34 Reconeixement de censal a Francisco de Copons Baró de Malmercat, Glorieta i Montesclado.
1738
AHCS Notarial 39 Concordia sobre la causa del Fogatges. Francisco de Copons i Nuir Assessor General i Agent Major del duc de Cardona
1738
AHCS Notarial   Inventari ordenat per Theresa de Copons i de Pont
1774
AHCS Notarial 29 Requisitòria de Francisco Antonio de Copons por 7 quintales de fierro requisados por un cabo de Rialp
588
1802

 

Teléf. Monestir de Poblet: 977870089 ext. 0