CRONOLOGIA HISTÒRICA DEL PALLARS

 

Comtat de Pallars

Marc històric

Casa de Tolosa

Guillem de Tolosa 806

V. 800. Conquesta del Pallars

800. Coronació de Carlemany com a emperador

801. Conquesta de Barcelona per Lluis el Pietós

826. Revolta d'Aissó contra els francs


870-897. Govern de Guifré el Pilós
878. Refundació del monestir de Cuixà
880. Fundació del monestir de Ripoll

912-1035. Califat de Còrdova

985. Ràtzia d'Al-Mansur contra Barcelona

 

1010. Expedició a Còrdova

Bigo 806-816

807. Fundació del monestir de Gerri

Berenguer 816-835

Galindo 834-849

Fredol 849-852

Ramon l 852-863

859. Primera menció del comtat

Bernat de Tolosa 863-872

Assassinat del comte

Casa de Pallars

Ramon II 872-920

872. Independència

888. Intent de creació del bisbat de Pallars

 

904. Ràtzia del senyor de Lleida Mohamned ibn Llop

 

906. Ràtzia del senyor d'Osca al- Tawil contra Ribagorça

 

920. Submissió del poble de Baén

Isarn l 920-948

920. Divisió dels comtats de Pallars i Ribagorça

Guillem l 948-950

Ramon III 950-995

Sunyer 995-1010

Testament que divideix el comtat en dos

 

 

Comtat de Pallars

Marc històric

Pallars Sobirà-Pallars Jussà

1027. Sinode de Tolouges (Pau i Treva)

1035. Desaparició del Califat de Còrdova i regnes de Taifes

1041. Rebel·lió de Mir Geribert. Redacció dels Usatges
1071. Assassinat de la comtessa Almodis 1076-1112. Expansió catalana a Occitània
1082. Assassinat del Capd'Estopes

1118. Independència eclesiàstica de Narbona

1137. Unió de Catalunya i Aragó
1148. Conquesta de Tortosa
1149. Conquesta de Lleida

1212. Batalla de Naves de Tolosa
1213. Batalla de Muret
1229. Conquesta de Mallorca

 

 

1238. Conquesta de València

1282. Conquesta de Sicilia
1285. Invasió francesa

Els Malmercat
Pallars Sobirà-Pallars Jussà
 

Guillem II 1010-1035

Ramon IV 1010-1047

Arnau Mir de Tost

Sunyer de Malmercat (mitjants segle XI)

Bernat II 1035-1049

Guerra Civil del Pallars

Mir Arnau de Malmercat 1097

Artau I 1049-1081

Ramon V 1047-1098

 

1069. Consagració de ]' església de Mur

Pere Mir de Malmercat 1083, 1115

Artau II 1081-1124

 

 

1094. Fi de la Guerra Civil amb la Convinença que separa els dos Pallars

Pere Ramon I 1098-1112

Bernat Ramon I 1112-1124

Arnau Pere I de Malmercat 1128,1169

Artau III 1124-1167

Arnau Mir I 1124-1174

Arnau de Malmercat 1164, 1204

Artau IV 1167-1180

Ramon VI 1174-1177

Conveni d'ajuda mútua entre els dos comtats
1175. Pareatge de la vila de Tremp

Valença I 1177-1182

Pere Arnau II de Malmercat 1226

Bernat IV 1180-1199

Dolça I 1182-1192

1192. Unió del Pallars Jussà al comtat de Barcelona

Guillema I 1199-1229

Venda del comtat a Roger Comenge

Casa de Comenge

Guillem de Malmercat 1240

Roger II 1236-1256  

Arnau Roger I 1256-1288  

1283. Invasió d'Arnau d'Espanya

Arnau Pere III 1304

Ramon Roger I 1288-1294  

Invasió d'Arnau d'Espanya, ajuda del rei Alfons II

 

 

Comtat de Pallars

Marc històric

Els Malmercat/Copons

Casa de Mataplana

Pere de Malmercat 1319 - 1355

Sibil·la I 1295-1327

Tres invasions Comenge, ajuda del rei Jaume II

1295. Pau d'Anagni

1314. Incorporació del comtat d'Urgell a la corona

1322. Incorporació del comtat d'Empúries a la corona
1323. Conquesta de Sardenya
1347. Les Unions
1348. Pesta Negra
1352. Guerra amb Gènova
1356-1369. Guerra amb Castella

1412. Compromis de Casp

1413. Rebel·lió comte d'Urgell.

1443. Conquesta de Nàpols

1462-1472. Guerra Civil Catalana - 1478. Unió de Castella i Aragó

1486. Sentència Arbitral de Guadalupe

 

Arnau Roger II 1327-1343

1332. Invasió Comenge

Ramon Roger II 1343-1350

1365. Privilegis a Vall d'Àneu i Vall de Cardós

Hug Roger I 1350-1366

 

Marquesia (? - 1375)

Arnau Roger III 1366-1369

1369. Farga d'Àreu

Hug Roger II 1369-1416

Joan de Solmonts (anomenat de Malmercat)
 

Roger Bernat I 1416-1424

 

Arnau Roger IV 1424-1451

1435. Invasió de Foix

Berenguer de Copons i de Vilafranca 1489

Hug Roger III 1451-1488

Rebel·lió contra el rei1488. Despossessió del comtat, que passa a la casa de Cardona

 

Els Copons de Malmercat

Marquesat de Pallars

Marc històric

Miquel Joan de Copons 2n Sr. de Malmercat

Joana II 1575-1598

1579-1592. Banldolerisme al Pallars

1592. Unió i germandat contra els lladres

Onofre de Copons i de Vilaplana (cavaller) 4t Sr. de Malmercat 1609

Enric I 1598-1640

1609. Expulsió dels moriscos

Jacint de Copons i de Gay 5è Sr. de Malmercat

Lluis I 1640-1670

1650-1665. Fargues de Romadriu i Ainet

1640-1652. Guerra dels Segadors

1669. Capbrevació del marquesat

 

1659. Tractat dels Pirineus

Josep de Copons i de Esquerrer 1683 (+ 1738) 6é Sr. de Malmercat Marqués de Malmercat

Joaquim I 1670

 

Pere Antoni I 1670-1676

 

Caterina I 1676-1697

1687 Obertura del camí de Collegats

Francesc de Copons i de Cordelles, 7è Sr de Malmercat

Lluis II 1697-1711

1706-1711. Hostilitats continuades contra els francesos

1700-1714 Guerra de Successió

 

 

Nicolau I 1711-1739

1712. Lexèrcit francès conquereix la Conca de Tremp

1713. EI general Moragues organitza la lluita des de Sort

1716. Substitució de la Sotsvegueria de Pallars pel Corregiment de Talarn

1716. Decret de Nova Planta

Josep de Copons i de Cordelles i de Lentorn 8é Sr. de Malmercat (1725-1774)

1719. Invasió del Pallars per tropes franceses

1719-1725. Retorn del bandolerisme

 

Lluis III 1739-1768

1741. Presència de tropes castellanes

1759-1788. Regnat de Carles III

Bonaventura de Copons i de Pont 9è Baró de Malmercat (1773 - ?)

Pere I 1768-1789

1785. Primera impremta al Pallars

1789. Revolució Francesa

1787. Viatge d'ArthurYoung

Francisco Antonio de Copons de Cordellas i de Villalonga 10è Baró de Malmercat 1794-1820?

1790. Respostes al Qüestionari de Francisco Zamora

Pàgina web amb cronologies vàries.