ELS COPONS

(general)

L'escut d'armes dels Copons: "De gules, un copón de oro del que salen tres sierpes, de sinople. "Esta familia es de Copons de Villafranca, y otros de Bullidor. Usan las mismas armas que otros Copons, del Llor, Salamó Manresana, Mal Mercat, y de Espilas, pero son de diferente estirpe. Esta es de Villafranca, muy ilustre, titulada con el título de Marqués de Moya."

La nissaga dels Copons prové de les planes de Lleida durant el segle XII on les guerres de bandositats de la noblesa va ésser una constant durant tot el segle. La nissaga es va anar diversificant (La Manresana,, Buillidor, Malmercat, Puigroig - Vilafranca del Penedès , Barcelona ...). A més de militars, els Copons ocupen alts càrrecs de l'administració, la justícia i el clergat de Catalunya. Es van emparentar amb les més importants famílies nobles del Principat.

 

1153 Guillem, carlà de Copons
Arnau, 2n Sr. de Copons = Sra. St. Martí
Jaume de Copons i Sant Martí = Blanca Boixadors , 3r Sr. de Copons, prestà homenatge a Pere II pel feu de Copons el 1280, 1311 cavaller de la casa reial. Va anar a la conquesta de Sardenya amb l'infant Alfons d'Aragó Elisenda de Coponsi Sant Martí, abadesa de Vallbona de les Monges. Va fer construir un nou cimbori Pons de Copon i Sant Martí, abad de Poblet (1316-1348) Va dur a terme importants reformes arquitectòniques com el cimbori i set noves capelles laterals. Feu una important donación per a la conquista de Serdenya (1322)
 
Ramon de Copons i Boixadors 4t. Sr. de Copons = Tecla Desvalls, ambaixador a Roma el 1313, curador de la comtessa d'Urgell esposa de l'infant Jaume d'Aragó i cambrer de la reina Leonor el 1354. + 1396 Pere de Copons i Boixadors, 1r Sr. de Llor 1266 = Sibil.la de Rajadell , participa a la conquesta de Menorca 1286
Separació dels Copons de Llor i dels Copons de Copons
Pere Ramon de Copons i Desvalls 5è. Sr. de Copons + 1392 mort sense descendència. Testà a favor del seu nebot Berenguer Berenguer de Copons i Rajadell, 3r Sr. de Llor i 6è de Copons, germà d'Hug i cosí de Pere Ramon, 1354 conquesta de Sardenya, 1392 participa a la guerra de Sicília amb l'infant D. Martín. Cavaller del "Bazo" 1411 (fogatge. de 1365- 70 i el de 1381) = Sibil.la de Montsonís i Marlés = segones noces amb Violant Hug de Copons i Rajadell 2n Sr. de Llor mort a Sardenya.1354 Estàtua jaient a l'església de Llor, avui al museu de Solsona
Reunificació momentània de Llor i Copons
Hug de Copons (fill de Violant) = (1379) Elionor de Messina Destorrent Sra. de la Manresana
Berenguer de Copons i Montsonís 4t Sr. de Llor i 7è de Copons, cavaller 1411= 1379 Violant de Messina = Leonor de Alentorn
Aparició dels Copons de la Manresana
Pere Ramon de Copons i de Messina Sr. de la Manresana (Corts 1430-31), partidari de Joan II = (1427) Aldonça de Calders Huguet de Copons i de Mesina. Participà al Compromís de Casp on va demanar la constitució d’un 4t Braç de Corts per a la petita noblesa.
Berenguer de Copons i Alentorn 1433 5è Sr. de Llor (Corts 1430) =1450 Isabel de Bisbal
Joan de Copons i Alentorn 8è Sr. de Copons, Durbán, Balsareny, Albanells ..(Corts 1430), el 1433 era asesor del Gobernador de Mallorca. El 1448 el Papa li concedí la Baronia de “En Draig” a Mallorca. Lloctinent Generaldel Regne de València amb Alfons V. Present a Nàpols. Representant del Mestre de Rodes a Barcelona en asumptes referits a les comandes de Miravet i Ascò. Personatge important de la guerra civil . La seva detención per part de la reina provocà greus tensions entre la Generalitat i la reina que precipitaren la ruptura. Va ser nomenat president del Braç Militar en lloc de Bernat Çaportella, partidari de Joan II. La Generalitat li encarregà la missió de negociar l’oferiment de la corona a Enric IV de Castella. També participà a les negociacionsque finalitzaren amb la Sentència Arbitral de Baiona el 1463. Participà, junt al Comte de Pallars, a l’ambaixada a París davant Lluís XI de França per tal d’obtenir ajut militar. Continuà a París negociant amb Eduard IV d’Anglaterra ajut militar i el casament del rei condestable, Pere IV, amb Margarida de York. El 1472 va acabà reten homenatge a Joan II, just abans de la rendició de Barcelona = 1432 Beatriu Gibert = Àngela Guimerà, +1450
Separació dels Copons de Llor dels Copons de Copons

Hug de Copons i de Calders Sr. de la Manresana = (1462) Beneta de Gualbes

Contrari a Joan II. Va perdre el castell de Blancafort i el de la Manresana a mans del bord dels Cardona.

Lluità al costat de Hug Roger de Pallars fins al final Era a València d'Àneu quan el setge.

Jaume de Copons i de Calders (Corts 1519) = Sra. Tous

Inicialment sembla que va estar a favor de Joan II però al final lluità al costat d’Hug Roger de Pallars (Jaumot de Copons)

Berenguer de Copons i Bisbal, 6è Sr. de Llor (Corts 1468) = 1452 Lluisa de Vilafranca. Comprà la baronia de Tossal 1491 Dalmau de Copons i Guimerà 2n Sr. de Bullidor (El va comprar el 1487) = Leonor de Bardají = Mª Alentorn = Fca Pascual + 1575

Ramón de Copons i Gibert 9è Sr. de Copons = 1462 Violant de Calders 1474

Va rebre la jurisdicció criminal sobre Copons i Durban del rei Joan II

Aparició dels Copons de Bullidor
Isabel Francesca de Copons i de Gualbes Sra. de la Manresana = Joan Odó de Copons i de Tous (cosí seu) Jordi Joan de Copons i de Vilafranca 7è Sr. de Llor = 1528 Margarida Boix (Corts 1528) Lluís de Copons i de Vilafranca, Sr. de Palau Berenguer de Copons i de Vilafranca 1r Sr. de Malmercat 1480(1519) Procurador General i Administrador del Marquesat de Pallars i del Vescomtat de Vilamur Juan Ot de Copons i de Bardaji 1r Sr. d'Espitlles = 1516 Eufresina Espitlles = Elfa Maiol Montsonís i Espitlles Joan de Copons i de Bardaji 3r Sr. de Bullidor = Àngela Gimerà Ramón de Copons i de Calders 10è Sr. de Copons = 1489 Rafela Hospital = Mª d'Oluja (sense descendencia) testament 1536. Plets. El castell seria venut el 1667
Aparició dels Copons de Palau, de Malmercat i de Espitlles
Joan Carles de Copons i de Copons (Corts Monsó 1563), destacà com a paladí als torneos (justes) de la Pça. Del Born. Membre de l’ambaixada de la Generalitat per la mort de Felip II = Isabel Calders (de Segur) Sr. de la Manresana Gaspar de Copons i de Boix Sr. de Llor (Corts 1528) =1537 Aldonza Paguera Onofre de Copons i de Boix Sr. de Puigroig, veguer de Vilafranca del Penedes i de Manresa
Miquel Joan de Copons (1553) 2n Sr. de Malmercat = Arcàngela Tragò

Jaume de Copons i Mayol 2n Sr. d'Espitlles, 4t Sr. de Bullidor i 10è Sr. de Copons. (Dalmau de Copons i Guimerà 3r Sr. de Bullidor i 9è Sr. de Copons l'anomenà hereu seu) = Francesca Berthomeu filla de D. Miquel Sr. de Florejachs.Veguer de Vilafranca del Penedes (Corts de Monsó 1563). Testà el 1555

Aparició dels Copons de Puig Roig
Joan Francesc de Copons i de Calders (Braços per discutir certes omissions de les Corts de Monsó de1885. Participà a la defensa de Perpinyà el 1597, enfrontamentsen motiu de la renovació com a Virrey del Duc de Feria 1598, ambaixada a Madrid per la mort de Felip II 198, Corts 1599) Sr. de la Manresana = Isabel d'Aymerich
Lluís de Copons i Paguera Sr. de Llor = 1569 Anna de Pons

Felip de Copons i de Malet (Corts 1599 i 1626), Sr. de Puigroig = Anna Aiguaviva Tamarit Sra. d'Aiguaviva i Tamarit (filla de Joan) Obtení privil. de nobleza el 1599. Testament 1629

 

Bernat de Copons i de Tragó, 3r Sr. de Malmercat = Sra. Vilaplana
Dalmau de Copons i Berthomeu 3r Sr. d'Espitlles, 5è de Bullidor etc. = Francesca Aiguaviva-Tamarit
Carles de Copons i d'Aymerich (Corts 1626) Sr. de la Manresana = Hipòlita Sabater
Lluís de Copons i Pons Sr. de Llor =1603 Fca Cecília Gebelí
Onofre de Copons i Aiguaviva, Sr. de Puigroig, (Corts 1626) 1633 = Mª Anna de Cordelles, filla de Felicià de Cordelles i de Peguera, Sr de Mura
Onofre de Copons (Tragò) i de Vilaplana 4t Sr. de Malmercat = 1620 Magdalena Gay i Ahones Corts 1626 i 1640)
Ramón de Copons i Aiguaviva-Tamarit, 4t Sr. d'Espitlles, 6è de Bullidor etc. Poseí la casa nº 1 del carrer de St. Joan de Vilafranca = Maria Villalba = Inés Grimau, testà el 1669
Jacint de Copons i de Gay 5è Sr. de Malmercat = Magdalena Esquerrer
Joan Francesc de Copons i Sabater Corts 1640 Parlament 1553 Sr. de la Manresana = Serena de Falcó Josep de Copons i Gebelí Sr. de Llor + 1656 = Elena de Vilar Onofre de Copons i de Cordells, Sr. de Puigroig 1646 = Maria Martí
Josep de Copons i Esquerrer (Corts 1701 i 1705) Marquès de Malmercat per Carles III = Isabel de Cordelles

Antoni de Copons i Grimau, 6è Sr. d'Espitlles i 7è de Bullidor i 1/2 baronia d'Aramprunyà (Gavà, Castelldefels, Vegas) = 1666 Maria de Pinós i Rocabertí filla de Josep Baró de Barberà del Vallés, morí sense descendència, heretà Francesc

Francesc de Copons i de Grimau 8è Sr. de Bullidor (Corts 1701)
Joan de Copons i Grimau 7è Sr. d'Espitlles i 9è de Bullidor, va ser brigadier. Testà el 1725 a favor del seu nevot, Agustí de Copons i Copons, 2n Marqués de Moia. + 1727

Ramon Dalmau de Copons i de Grimau (Corts 1701) Marquès de Moià de la Torre (per Felip V) = 1673 Anna de Copons i Berart (cosina seva), 3a Sra de la Torre de Moia, Austracista, exiliada a Viena . El 1703, els marquesos de Moia de la Torre testaren, Anna el 1725 i Ramón el 1723 a favor del seu fill Agustí de Copons i Copons

Aparició dels Copons de Moià
Joan de Copons i Falcó Sr. de la Manresana Corts 1701 i 1705 Braços 1713 = Josepa Boixadors i Setmenat Sra de Pontons Ramón de Copons i de Vilar, Sr. de Llor = Josepa Armengol Diputat militar 1701 Onofre de Copons i Martí Sr. de Puigroig Francisco de Copons i de Cordelles, 7è Baró de Malmercat, Glorieta i Montesclado, senyor de Mura i Castellnou de Bages, 1704 - 1743 (Corts de 1705) = Maria Gracia de Lentorn i Civilla 1754

Joan Agustí de Copons i Copons (Corts 1701) 2n Marquès de Moià de la Torre (per Felip V) 8è d'Espitlles, Gavà, Castelldefels, ... gentil home de cambra = Caietana de'Oms - Santa Pau i Desbosch, Baronesa de Santa Pau, Sra de Vilassar. El 1738 heretà per sentència favorable dels seu avi Ramón de Copons Aiguaviva, 4t Sr. d'Espitlles. Participa a la Acadèmia dels Desconfiats (el seu germa Pere era bisbe de Tarragona)

Mª Catalina de Copons i de Vilar = Josep Anton de Mata, Capità de la Coronela, fill de Raimunda Copons, = 2nes noces amb Caterina de Copons, Cordelles i d'Armengol (Malmercat) 1r comte de Torre-Mata el 1707

Francesc de Copons i de Boixador = Caterina Ivorra   Josep de Copons de Lentorn i de Cordelles1754 (+ 1773) 8è Baró de Malmercat = 1r. Maria de Vilallonga i Tamarit = 2n. Mª Theresa de Pont 1774 ( o Isabel Pont Senespleda, filla de Francesc i Theresa) Gaietà de Copons i Oms Sta. Pau 3r Marqués de Moia + 1753 sense successió = Gaietana Xammar
Josép de Copons i Oms ... Mariscal de Camp 4t Marqués de Moia = Mª Lluïsa Cartellà -Desbach i Sarriera 4a Marquesa de Cartellà

Ramon Ignasi de Copons Ivorra Baró de St. Vicenç dels Horts Sr. de la Manresana Vescomte de Mont-ros = Lluïsa Despujol i Alamany - Descatllar de la casa Montclar

 

9è Baró de Malmercat

Buenaventura Copons, Pont Alentorn i Senespleda, abans Solanell

Pruebas de ingreso en la O. de S. Juan de 1790. [J. M. Alós ***].

Mª Josepa de Copons i Cartellà, 5a Marquesa de Moia i Cartellà + 1790 (testament del 1770) = Narcís de Sarrriera i Copons (cosí ) fill de Narcís 4t comte de Solterra i de Dna Mª-Anna de Copons i Oms
Josepa de Copons i de Despujol Sra. de la Manresana = Josep de Pinós Sureda Marquès de Barberà   Francisco Antonio de Copons de Cordellas i de Villalonga 1794, 1816 (germanastre de Bonaventura) 10 è Baró de Malmercat patró del Col.legi de Cordelles Maria de Sarriera i Copons 6a Marquesa de Moia i Cartellà + 1850 sense fills= 1813 Cayetà de Amat Cortada, Baró de Maldà (Fill del Baró de Maldà :Rafel d'Amat i Cortada, autor del Calaix de Sastre)
Josepa de Pinós i de Copons Marquesa de Barberà i de la Manresana = Josep Sarriera i Despujol Comte de Solterra   Filla de Fco. Ant. 11 a Baronesa de Malmercat = Sr Portella Ramon Sarriera i Pinós 7è Comte de Solterra i Marquès de Barberà i la Manresana 8è Marquès de Moia (heretà la casa De la Baixada de St. Miquel, el Castell de Vilasar, St. Pau, Rubí, Reixac, etc.)

 

Documantació del Castell de Vilassar de Dalt

 1. Signatura: 1-59-26 (A-12)
  Signatura antiga 1: B nº XXXXVII
  Tipologia: ÀPOCA
  Tipologia: CENSAL MORT
  Data literal: decimo die mensis augusti anno a n.d. millesimo quadringentesimo sexagesimo primo
  Data: 10/09/1461
  Lloc: Montcada
  Notari: Pere Pascasi, notari públic de Barcelona
  Fons de procedència: Copons
  Regest en català: Hug de Copons, donzell de la vegueria de Cervera, en nom seu i com aprocurador del seu pare Pere Ramon de Copons, senyor de la Manresana, ven a Joan Ferrer, ciutadà de Barcelona i receptor de la moneda del General de Catalunya, dos censals morts, l'un de pensió anual 14 ll. 14 s. 5 d. i preu 324 ll. i l'altre de pensió anual 42 ll. 10 s. i de preu 935 ll., sumant un total de 1259 ll. Segueix àpoca.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Regular
  Mides: 747 x 640 mm
  Altres: Taques d'humitat, un foradet, un estrip a la cantonada inferior dreta i notes dorsals.
  Topònims
  Cervera
  Barcelona

 2. Signatura: 15-1-16 (A-2)
  Signatura antiga 1: N. 149 PP
  Signatura antiga 2: Nº 1
  Tipologia: TESTAMENT
  Data literal: quarta die mensis augusti, anno a n. millesimo quingentessimo tricessimo sexto.
  Data: 04/08/1536
  Lloc: Copons
  Notari: Joan de Morera, prevere, rector de Santa Maria de la vila de Copons
  Fons de procedència: Copons
  Regest en català: Ramon de Copons, donzell, natural i habitant de la vila de Copons, fa i ordena testament. Nomena marmessors Galceran d'Oluja, comanador de Sant Antoni de la vila de Cervera, Joan de Caldes, donzell, senyor de la baronia de Segur, i la seva muller Marciana. Elegeix sepultura a la parròquia de Copons, en la tomba dels seus avantpassats. Deixa la seva muller usufructuària dels seus béns i institueix hereu universal el fill que aquesta porta en el ventre o el primer nat en cas que tingui bessons.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí-Català
  Estat de conservació: Regular
  Mides: 386 x 577 mm
  Altres: Tinta esvanida. Forats coincidint amb els plecs del pergamí.
Signatura: 25-2-29 (B-6)
Tipologia: POSSESSIÓ CORPORAL
Data literal: die decima tercia mensis ianuarii anno a n.d. millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto
Data: 13/01/1494
Lloc:
Notari: Joan Dalmau, rector i notari públic de Sant Esteve de Pallerols
Fons de procedència:
Regest en català: Vicenç Soler, del castell de Pallerols, procurador de Ramon de Copons, castlà de Copons, i del seu fill Ramon de Copons, fa entrega a Dalmau d'Alentorn, donzell, senyor del Tarrós, de la possessió corporal del castell i terme de Tragó, a la vegueria d'Urgell, que Ramon de Copons, li havia venut en franc alou.
Suport material: Pergamí
Llengua del document: Llatí
Estat de conservació: Regular
Mides: 223 x 392 mm
Altres: Té dos forats petits enmig del text i un de més gran a la part inferior que afecta a la signatura del notari. Taques d'humitat. Notes dorsals.
Antropònims nobiliaris
Ramon de Copons, castlà del lloc de Copons
Dalmau d'Alentorn, donzell, senyor del Tarrós
Topònims
Pallerols
Tragó
Signatura: 10-1-22 (B-4)
Signatura antiga 1: A nº XVIII
Tipologia: DONACIÓ "INTER VIVOS"
Data literal: vicesima tercia madii anno a n.d. millesimo quingentesimo decimo octavo
Data: 23/05/1518
Lloc: Barcelona
Notari: Joan Gofre, notari públic de Barcelona
Fons de procedència:
Regest en català: Jaume de Copons, donzell, vescomte de Rocabertí, fa donació entre vius al seu nét Joanot Carles de Copons, de 7 anys d'edat, fill de Joanot de Copons i d'Elisabet de Copons, senyors del castell de la Manresana, de tots els seus béns mobles i inmobles, censals i violaris, i totes les seves pertinences que obtindrà després de la mort del dit Jaume de Copons, a excepció dels béns que aquest posseeix en nom de la seva esposa i dels que disposi en el seu testament.
Suport material: Pergamí
Llengua del document: Llatí
Estat de conservació: Dolent
Mides: 380 x 528 mm
Altres: Té dos sargits de dimensions considerables al lateral dret. Molt tacat amb el lateral inferior dret rosegat. Notes dorsals.
Antropònims nobiliaris
Joanot Carles de Copons
Jaume de Copons, donzell, vescomte de Rocabertí
Joanot de Copons, senyor del castell de la Manresana
Elisabet de Copons, senyora del castell de la Manresana
Signatura: 1-75-14 (E-5)
Tipologia: ÀPOCA
Tipologia: CENSAL MORT
Data literal: nona die iulii anno a n.d. millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto
Data: 09/07/1456
Lloc: Barcelona
Notari: Marc Busquets, ciutadà de Barcelona, notari públic per tot el domini reial
Fons de procedència:
Regest en català: Pere Ramon de Copons, donzell, senyor del castell de la Manresana, a la vegueria de Cervera, en Francesc Bartomeu de Bosc, ciutadà de Lleida, i en Pere Ramon de Copons, procurador del seu fill n'Hug de Copons, donzell, venen a carta de gràcia a en Pere Gaspar de Vallseca, cavaller domiciliat a Barcelona, i als seus fills Joan Rafael de Vallseca, a en Llorenç Rafael de Vallseca i a na Blanca Flor, un censal mort de 114 s. i 3 dn.m.b. de pensió anual pel preu de 80 l.m.b. Inclou àpoca.
Suport material: Pergamí
Llengua del document: Llatí
Estat de conservació: Regular
Mides: 809 x 680 mm
Altres: Està força rebregat i té alguna taca d'humitat. Notes dorsals.
Antropònims nobiliaris
Pere Ramon de Copons, donzell, senyor del castell de la Manresana
Pere Ramon de Copons
Hug de Copons, donzell
Pere Gaspar de Vallseca, cavaller
Joan Rafael de Vallseca
Llorenç Rafael de Vallseca
Blanca Flor de Vallseca
Topònims
Barcelona
Lleida
La Manresana
Signatura: 17-2-28 (A-3)
Signatura antiga 1: B nº 18
Tipologia: DONACIÓ
Data literal: die vicesima quint mensis aprilis a.n.D. millesimo quadringentesimo vicesimo quarto
Data: 25/04/1424
Lloc: La Manresana
Notari: Martí Cellerer, notari públic de Cervera
Fons de procedència:
Regest en català: Bernat de Tous, donzell, fill del difunt Bernat de Tous, cavaller, senyor del castell de Tous, atorga donació de tots els seus béns i drets a favor d'Hug de Copons, retenint-se 100 florins d'or d'Aragó, damunt dels quals es reserva el dret de testar-hi.
Suport material: Pergamí
Llengua del document: Llatí
Estat de conservació: Pèssim
Mides: 465 x 665 mm
Altres: Mutilat en el marge dret, tacat i sorgit. Inclou notes dorsals.
Antropònims nobiliaris
Bernat de Tous, senyor del castell de Tous
Hug Copons

 

Molta informació d'aquest quadre és extreta de MORALES ROCA Fco José: Próceres habilitados en las cortes dels pricipado de Catalunya, siglo XVII (1599 - 1713) Madrid 1983.

MITJANA DE LAS DOBLAS, E: La Casa de Copons. Barcelona, 1958


MIGUEL ANGEl. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Linaje y poder en la Cataluña foral: la actividad política de los Copons. Universitat de Barcelona. cuadernos de Historia Moderna iSSN: (1214-41118
999, número 22, 11-31

Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt: Ramon de Sarriera i Fernández de Muniain Marqués de Barberà i de la Manresana