Arbre genealògic

COPONS

de Malmercat

(1519 - 1864)

POSSESSIONS DRETS I TÍTOLS DELS COPONS de MALMERCAT

Senyor del castell de Malmercat i del castell de Glorieta; senyors jurisdiccionals tant en lo civil com en lo criminal dels pobles de Malmercat (59) ,(més la masia de Copons, mola de gra al riu del Cantó/Saverneda i hostal de Casovall, sota Montardit) Glorieta i Montesclado (84); regalies (delme de gra i delme de sang) sobre Tornafort (70), Sabarneda (7), Embonuy (?) i Montenartro (57). (el nombre d'habitans correspon a un cens de 1718). A l' heretar dels Cordelles de Barcelona, senyor de Castellnou de Bages amb el Mas de Cordelles a Cerdanyola i terres en aquest terme, un mas a Maçanet i terres "extramurs" de la ciutat de Barcelona.

Castellnou de Bages és un petit municipi a 4 km al nord de St. Pedor. Hi ha una torre cilíndrica que és documenta des de l'any 972 amb el nom de Castell Buc. Cap a l'any 1020 passaria a rebre l'actual de Castellnou. Aquesta torre, possiblement la del Homenatge, bastant deteriorada, es conserva junt a les restes de murs i fossar. També hi ha una església romànica.

Títols: Barons de Malmercat, Marquesos de Mura, Marquesos de Malmercat , Patrons del Col·legi Cordelles, President de la Generalitat de Catalunya

 

Arbre genealògic

Berenguer de Copons i de Vilafranca donzell de Llor, veí de Cervera, fill de Berenguer de Copons i Bisbal, germà de Onofrede Copons i de Vilafranca, president de la Generalitat (1551-1552). Procurador General i Administrador del Marquesat de Pallars i del Vescomtat de Vilamur = Joana de Toralla   Corts de 1519 (1r Sr. de Malmercat ?)
                                                                                    ¥

Miquel Joan de Copons i Toralla 1553 (2n Sr. de Malmercat) Cavaller de l'ordre de St. Joan = Àngela (Arcàngela) Tragó, filla de Joan de Tragó i de Peguera, Sr. de Ballestar, Campmajor, Garamós, Cornabau, la Roca de Villech, la quadra de les Franquals, carlà de Vallmanyana, Baró de Lés, Governador del Vescomptat de Castellbó (Corts 1563)

 
Bernat de Copons i de Tragó, 3r Sr. de Malmercat = Sra. Àngela de Vilaplana (germana de Antoni de Vilaplana i de Segurat de Perapertussa, dels Vilaplana del Roselló, Guerra del Segadors)
                                                                                    ¥
Onofre de Copons i de Vilaplana (cavaller), 4t Sr. de Malmercat 1609 (Corts de 1626) + 1628 = (1620) Magdalena, de Gay i de Ahones, filla de Tomàs de Gay i Magdalena de Ahones, Corts 1632, doc. 1639, participació al Braç militar 1640
Francesc de Copons i de Vilaplana abat de Sta. Mª de Ripoll (1633-51) Corts 1640 +1651
                                                                                     ¥
Jacint de Copons i de Gay Sr. de Malmercat (Oïdor del Braç militar per la Vegueria de Lleida, sot vegueria de Pallars) +1695, defensà el Castell de Malmercat assetjat pels francesos el 1674 = Magdalena Esquerrer (germana d'Agustí d'Esquerrer i de Roset Corts 1701)
Francesc
                                                                        ¥

Josep de Copons i de Esquerrer (n. 12-1-1653, +1738), 6é Sr. de Malmercat, diputat militar el 1701, Corts 1701 i 1705, insaculat per a diputat militar per la vegueria d'Urgell 1706, (Marqués de Malmercat per Carles III de Àustria el 5/7/1707) = (2-6-1684) Isabel de Cordelles i Ramanyer, de 18 anys (n.19-1-1666), era filla de Joan de Guinard, primer marit de Gerònima Vila Casamitjana), pubilla de Felicià de Cordelles, Marqués de Mura, sr de Castellnou de Bages)

 

Jacint de Copons i Esquerrer

Setge de Girona 1684. Alferez Coronel d'Infantena espanyola del terç del Comte de Darnius

Manel de Copons i Esquerrer, cambrer del monestir de Santa Maria de Banyoles. 119è President de la Generalitat (1707 - 1710), + 1728.

Maria de Copons i Esquerrer = 1660 Antoni Gallart

Filla Narcisa = 1728 Juan Domingo de Mur Rins

Plàcid de Copons i de Esquerrer = Anna Maria de Malla i d'Ager. Dr. en dret civil i canònic. Oïdor de la Real Audiència 1698. Corts 1701 i 1705. Anna Maria morta el 1738

Filla: Anna de Copons i de Malla i de Àger

                                                        ¥
Rosalia de Copons i de Cordelles(+1743) = Jacint Orteu i de Bertran, tresorer del marquesat de Pallars al 1733 (Pobla de Segur)
Josep, 1723 monjo, cambrer del monestir de Banyoles (1706-1746)

Francesc de Copons i de Cordelles, 7è Sr. de Malmercat, Glorieta i Montesclado, senyor de Mura i Castellnou de Bages, Patró del Col·legi de Cordelles, Corts 1705 + 1750 = Maria Gracia de Lentorn i Civilla (1690-1778)

Rebé un benefici de 2000 Lliures de Francesc de Cordelles el 1738

 

El 1771 es van exhumà les restes de Francesc que estaven a la sepultura que la Casa de Cordelles tenia a la esglèsia parroquial de St. Pere de les Puelles de Barcelona i es van sepultar a la Capella del St. Crist a St. Andreu de Malmercat 

Jaume de Copons i de Cordelles, Corts 1705, Monjo se St. Cugat 1727 assistent al Capítol dels benedictins com a procurador de l'Abat de les Puelles

 

Agustí de Copons i de Cordelles, Corts 1705 resident a Vilaller

Josepa de Copons i de Cordelles = Sr. Josep Agustí Quintana (Aragó)

Rebé un benefici de 3000 Lliures de Francesc de Cordelles el 1738

Magdalena

Monestir St. Pere de les Puelles

Mª Teresa

Monestir St. Pere de les Puelles

(1704 -1733 )

Maria Antonia

Monestir de San Pere de les Puelles (1720)

Cayetana

Convent de las Mínimas Descalzas de Francisco de Paula

Caterina de Copons i Cordelles (+1714) = Josep de Copons y Armengol (Llor) = Josep Anton de Mata i Copons **, Capità de la Coronela el 1697 i el 1714

capità de la 5ª Companyia del 6è Batalló

Comte de Torre de Mata el 1707

Austriacista

Fill

Josep de Mata i Cordelles

 

Gertrudis de Copons i de Cordelles = Ramon Rocabruna i Xamar (Perpinyà) fill d'un mariscal de camp i governador de Tremp, compromès en la guerra dels segadors, s'exilà a Perpinyà. Gertrudis entrà com a monja al convent St. Pere de Quellar de Barcelona

Maria Anna de Copons i de Cordelles (n. 1687 +1757 o 1760?) = Josep Subirà i Julià Baró de Eroles i d'Abella (Corts 1701-1705) = 2n Francesc d’Areny i de Queralt (fill de Manuel d'Areny i Pueyo i de Isabel de Queralt.)*

Rebé un benefici de 3500 Lliures de Francesc de Cordelles el 1738

 

                      ¥                                                 ¥                                                                                                                                                                  ¥                ¥
Agustí d'Orteu i de Copons (neix el 1736 = Clara de Altamir i Cisteué (el 1790 va escriure la Resposta de la Pobla al Questionari de Fco. Zamora)
Jacint d'Orteu i d'Altamir Vicepresident interir de la Junta Carlina de Berga

Francesc Anton d'Orteu i de Copons Canonge magistral de la catedral de Barcelona

Referència: Lluís Casanovas Borrell: "La Pobla de Segur, notes històriques" Ed. Ajuntament de la Pobla de Segur, Lleida 1992. pàg 110

Isidre d'Orteu i de Copons Canonge arcedià major de la catedral de Girona (va fer una donació per a dos mestres per a Pobla el 1773

   Josep de Copons i de Cordelles i de Lentorn 8é Sr. de Malmercat patró del col.legi de Cordelles (1725-1774) = 1753 Maria de Vilallonga i Tamarit (domiciliada a Mataró) filla de Galcerà de Vilallonga, de Çalbà, de Çaportella i de Gelpí i de Francesca Tamarit (dot de 4.000 lliures). Corts 1701,1705 = 1764 Mª Theresa de Pont Senespleda. (dels Pont d'Osseja, Cerdanya francesa) Dot de 3.750 lliures. El 1774 otorga poders per "restitucio de dot". El 1787 otorga de nou poders.                                                           

Francesc de Copons i de Cordelles i de Lentorn = 1760 Anna de Palau i de Aloy , viuda del noble Francesc de Palau i de Magarola (fill de Alexandre de Palau carlà de Talarn, Corts 1701,1705 i braços 1713. Comte de Torralla per Carles III) filla de Francesc de Aloy i de Guitart, Corts 1701, 1705 i Braços 1713 (de Vilamitjana) ....
Onofre de Copons i de Lentorn (1760 +1787) = Mª Theresa de Geralt i de Grandís, filla d'Aleix de Geralt i pubilla (quan vidua el 1810 = Anton Azamar, Notari de Sort) Dot de 3000 lliures.                      

Antoni de Rocabruna i de Copons i de Cordelles, Corts 1705, austriacista = 1720 Agnès de Ponts i Desvalls, filla del Marqués de Poal, Baronessa de Montsonís

(plets amb els Areny 1716)

..
                                                                                ¥                                                                                                                                            ¥                    ¥
Maria de Copons i de Vilallonga (1725-1763)
Raimunda

Bonaventura de Copons i de Pont 9è Sr. de Malmercat (1773 - ?) batejat el
30-3-1773
= ?

(Sense fills)

(1790 ingressà a l'ordre de cavallers de del gran Priorat de Sant Joan) [J. M. Alós ***].

Francisco Antonio de Copons de Cordellas i de Villalonga 10è Sr. de Malmercat, (germanastre de Bonaventura) patró del col·legi de Cordelles, 1794, 1802 (restaura del castell de Malmercat) 1816, = 1825?

1824 rebia delmes de Mura

 

                                                                      

Theresa de Copons i de Geralt 1810 = Dr. Manuel Mas +1824
Dna. Bonaventura de Copons = Anton Boher (Dr. en dret i Dr. medicina)                                 
Carles de Rocabruna de Ponts, de Copons i de Desvalls Baró de Montsonís + 1787                    
Josep Ibáñez Cuevas i de Copons, Baró de Eroles = Maria Anna de Valonga (n. 1775)       
                                                                                      ¥                                                                                                                                                        ¥

filla de Fco Antonio = Sr. Portella

(Un José Castillón era sagristà major de Graus, de l'abat de Gerri)

 

Joaquim Ibáñez Cuevas, Baró d'Eroles, Heroi de la Guerra de la Independència 1784 +1825
                                                                                         ¥
Dª Martina Portella de Copons i de Cordelles 1854 = Zenon de Castillón i Zorza (Ponzano)1828 (consulta inventari)1835 arrenda Malmercat 1842 litigi amb Ajunt. d'Arcalís fusta borda de Francis, plet molí
                                                                                           ¥
José Tomás de Castillón i de Portella Copons i de Cordelles + 1864 = Mª Dolores Martínez y de Arizala + 1921 va vendre la baronia al seu 2n marit = José Ramón Bielsa i de Castillón (possible cosí de José Tomás)
Ramón José de Bielsa 1918, 1928 (el 1917 el castell i bona part de les terres ja havien estat venudes en subasta)

 

* Francesc d’Areny i Toralla (1r Baró deClaret) era fill de Martí d'Areny i Erill i de Mariàngela de Toralla i Ponts. El seu únic fill va ser Manel d'Areny i de Pueyo (mort abans que le seu pare) que casà amb Isabel de Queralt. Van tenir 5 fills: Francesc d’Areny i de Queralt 2n Baró deClaret (casat amb Marianna de Copons i de Cordelles), Bernat (Ordre de Malta 1673), Francesca, Peronnella i Isabel.

** Josep Anton de Mata i Copons, Era fill de Joan Baptista de Mata i de Claramunt (senyor de la Torre de Mata de Sant Cebrià de Vallalta, cavaller de Montesa i capità general d’Artilleria) i de Raimunda Copons Vilar (+1701) . Tenia una germana anomenada Lucrècia de Mata i Copons (+1747) casada amb Carles de Vila i Casamitjana (1645-1717), per tant era cunyat de Felicià de Cordelles. Domiciliat a Barcelona, Josep Anton de Mata era un ric hisendat, de nissaga aristocràtica, que tenia grans propietats a Alella, Sant Andreu del Palomar i a molts altres llocs i viles del Principat (segons un capbreu 120 emfiteutes eren dopenents de la Casa de Mata). Era nét de Joan Baptista de Mata i de Soler, Senyor de la Torre de Mata de Sant Cebrià de Vallalta. Era besnét de Joan de Mata.

El títol de Marquès de Mura des del 1930 aquesta titulació nobiliària fou revalidada per un descendent dels Cordelles d'Esparraguera, en Ramon Dalmases, la família del qual (Alfonso Juan de Dalmases y de Olabarría ) encara n'ostenta la designació.

El 1985 va sol·licitar el títol de Marqués de Malmercat (va demanar la rehabilitació amb el nom de "Marqués de Copons" (sic!). el Sr. Alfons Oriola Cortada i de Salbadores actual Comte de la Vall de Merlès i Baró d'Eroles.

Consultar Genealogista Armand de Fluvià Escorça. Rambla de Catalunya 99, 1r. 2a