Els Toralla     

de Malmercat

 

Alamany de Toralla
Bernat de Toralla 1201 i 1244
Bernat de Toralla
Arnau Alamany = Joana de Pallars
Roger Alamany = 1460 Sibil.la
Arnau Alamany = Isabel de Cardona Varvassor de Toralla el 1487. Mort intestat l'any 1491 amb dues filles menors: Eufrasina i Joana Gerau Alamany = Angelina. Pren posessió de l'honor de Toralla el 1493. Testament el 1515 Ramon Roger Antoni de Toralla Sr de Malmercat , Glorieta i Montesclado 1497
Eufrasina
Joana Violant, Jerònima, Eufràsia i Joana) i un fill, Roger (hereu)   Joana de Toralla Sra de Malmercat, Glorieta i Montesclado = Berenguer de Copons 1519
 

 

Antoni de Toralla segons el fogatge de 1497 era senyor de Malmercat i segons l'Spill tambè era senyor del Castell de Glorieta i del poble de Montesclado (Tragó, P., Spill manifest de totes les coses del vescomtat de Castellbò 1518 - 1519, 1982, pàg. 60), possessions aquestes últimes que passaran a anomenar-se Cavalleria de Mº Copons al fogatge de 1553.

Antoni de Toralla pot ser que casés amb una de les filles d'Arnau Alamany de Toralla (mort el 1491 amb dues filles menors, Eufrasina i Joana). L'avi d'Arnau Alamany de Toralla s'havia casat, en segones noces, amb Joana de Pallars, per la qual cosa algunes posesions del comtat podien haver passat als Toralla.


Com es van convertir els Toralla en Srs. de Malmercat per una banda i de Glorieta i Montesclado per l'altra no queda massa clar. En el cens ordenat pels Cardona l'any 1491 Malmercat està inclòs en la relació de pobles del Vescomtat de Vilamur (17 pobles, llocs i quadres que entre tots sumen 510 veïns). Els Toralla coneixien pot ser la manca de títols sobre Malmercat per part dels últims comtes de Pallars. Recordem que Bord de Pallars, germà del comte Hug Roger II, va ocupar Malmercat i les seves posesions (Castells de Boldís i Tavascan) manu militari però els comtes de Pallars havien perdut la causa que interposaren els hereus dels Malmercat a l'audiència el 1377. Pot ser que Malmercat quedés abandonat després de la guerra que posà fi al comtat de Pallars i fos ocupat pels Toralla, que haurien reconstruit el castell.

 

Orígens dels Toralla

Alamany de Toralla, deposant del comte Arnau Mir de Pallars Jussà (DACSU do. 507)

El successor d'Alamany és Bernat I de Toralla que es documenta entre 1201 i 1244. En la última data ell i els seu fill Bernat fan homenatge i juren fidelitat al Vescomte Pere de Vilamur (DVV, doc 26)

Bernat II de Toralla es documenta entre 1244 i 1287. Té feus simultàniament pels comtes-reis de Catalunya i pels comtes de Pallars.

Segons Cebrià de Baraut (1982), en l'expansió dels comtes de Foix cap al Pallars, entre els territoris afectats per aquesta expansió es troba el Pariatge de Vallferrera (1265) entre "Roger Bernat III, comte de Foix, i Bernat de Toralla. Acorden poserir la vall en condomini indivís i percebre cada un d'ells la meitat dels redits"

El 1270 el rei Jaume I l'obliga a prestar-li serveis militars degut a la possesió del feu del castell de Toralla. (ACA, diversos, Setmenat, docs. lletra J, nº 5)

el 1272 fa una concòrdia amb el comte Arnau Roger I pel domini de la Vall Ferrera.(ADM, Pallars, llig. 16, doc.963)

El 1280 (any de la desfeta nobiliària de Balaguer) el rei Pere II rep de Bernat de Toralla i del seu fill Bertomeu, en signe de vasallatge, els dominis a la Vallferrera, vall de Capdella i altres indrets. (ACA, J-6)

El 1280 (A. Coy: Sort y la ... pàg. 319) "donación de la villa de Vilamur a Bernardo de Toralla y a su hijo Bartolomé por el rey D. Pedro"

El 1280 (A. Coy: Sort y la ... pàg. 322-323) " El rey Pedro II hace donación en feudo a Bernardo de Toralla del castillo y villa de San Genís, castillo de Mur, Villa de Aynet, castill y villa de Picadonuric, villa de Àreu, Besany, todo aquello que tenía en Vallferrera, en Villamediana, castillo de Turricella y castillo de Muri, castillo y villa de Olp, castillo y villa de Mencuy, ... , castillo de Capdella ..." "Luego confirmó el rey esta donación, haciéndola extensiva al hijo del citado Toralla, llamado Bartolomé. Este legó a Bernardo de Toralla el castillo de Torruella, Vilamitjana, castillo y villa de Mencuy en el valle de Escós, que en aquel entonces poseía Berenguer por cesión del rey y había prestado el correspondiente pleito y homenaje. Así mismo legó a Pedro de Meitat, el castillo de Mur, castillo y villa de Olp, que en aquel tiempo poseía el conde de Pallars. A su hijo Bernardo legole todo lo que tenía en el valle de Capdella. Los demás castillos los legó a Sancho de Meitat, su hijo."

El 1287 al testament del comte Arnau Roger ordena als seus marmesors que comprovin si ha adquirit i té en propietat la vall de Capdella per compra a Bernat de Toralla.(ADM, Pallars, llig. 26, doc.1577)

Oliver Bruy, Jaume: Les bruixes al Pallars, Tremp 1999

Segons les dades d'aquest treball (pàg. 22) el centre de les possessions dels Toralla és el castell de Toralla al Pallars Jussà. Roger Alamany fill d'Arnau Alamany (casat aquest amb Isabel de Caseserres i després amb Joana de Pallars) pren possessió de l'honor de Toralla (ACA, j -71) el 1460 i casà amb Sibil.la, filla del jurista de Tremp (ACA, j -61). Roger Alamany, però, l'any 1464 va haver-se d'enfrontar amb la seva madrastra Joana de Pallars i de Toralla per l'honor de Miralles, sense senyor després de la mort sense descendència de Ferrer Alemany, fill de Joana. Arnau Alamany de Toralla, fill de Roger i de Sibil.la, casà amb Isabel de Cardona i és varvassor aquest mateix any 1487. Mort intestat l'any 1491 amb dues filles menors: Eufrasina i Joana. Els tutors són la seva esposa Isabel de Cardona i un oncle de les filles, Ramón Roger de Toralla de Balaguer. L'nay 1493 Gerau Alamany de Toralla, germà d'Arnau, pren posessió de l'honor de Toralla. Gerau va fer testament el 1515 pel qual sabem que està casat amb Angelina i té quatre filles (Violant, Jerònima, Eufràsia i Joana) i un fill, Roger, que fa hereu universal.

El llinatge dels Toralla s'hauria dividit entre una branca principal centrada a l'honor de Toralla al Pallars Jussà i una branca en els possesions del Pallars Sobirà (la Vallferrera ...).

El Fogatge de 1497 i figura: Malmercat._ Mossèn (Antoni) Toralla senyor del dit lloch, Mossèn Jaume, rector del dit lloch, Lo Balle Pere Monich, Johan Vall cònsol, Johan de Pons, Bernat Mas cònsol, Bernat Rossel, Guillem de Sant Johan, Bernat Solsona, Jaume Vidal

L'any 1518 -19 mossèn Berenguer de Copons és casat amb Joana filla y hereva de mossèn Antoni Toralla senyor del castell de Glorieta i del poble de Montesclado (Tragó, P., Spill manifest de totes les coses del vescomtat de Castellbò 1518 - 1519, 1982, pàg 60). En un procés de bruxeria contra na Blanca fornera de Llagunes amb data 1516 consta Berenguer de Copons domicellus com a Administrador General del Comtat de Pallars i del Vescomtat de Vilamur.

La casa Toralla tornarà a emparentar amb els Copons de Malmercat pel matrimoni de Marina de Copons i de Cordelles Baronesa d'Eroles = Francesc d'Areny de Queralt i de Toralla 2n Baró de Claret i Cavaller de St. Joan (Braços 1713) Comte d'Areny per Carlos III d'Àustria el 1707 (1739)

 

Consultar ACA Secció Setmenat Varvassors de Toralla