Les moles hidràuliques del Pallars Sobirà

 

La minicentral de Llavorsí

Història

Actualment el poble de Llavorsí disposa d’una minicentral hidràulica municipal la qual aprofita l’aigua del riu Noguera Pallaresa que baixa des de la presa de la Guingueta d’Àneu.

L’any 1916, Jaume Gallard va aconseguir una concessió d’aigües de 800 l/seg de la Comunitat de Veïns de Llavorsí i va construir un molí fariner de dues moles, una serradora i una minicentral amb una potència de 16kW (1). L’any 1924 es va municipalitzar i es va modernitzar. L’Ajuntament de Llavorsí va comprar un alternador, una turbina i altres accessoris necessaris a l’empresa Electricidad Emili Boixereu Locutura de la Pobla de Segur per a la renovació de la minicentral. Per a finançar les reformes, amb les quals s’augmentà la potència de la minicentral fins a 36kW, que costaren 17.620,60 pessetes, l’Ajuntament de Llavorsí va haver de recórrer a la subhasta d’arbres per a pagar els interessos del préstec i amortitzar el capital. El deute no es va acabar de pagar fins al cap d’onze anys, el 1935. (2) A finals dels anys cinquanta, es va tornar a fer reformes a la minicentral, augmentant-ne la potència fins a 70-80 kW. Per aquell temps la minicentral subministrava llum als pobles de Llavorsí i Aidí. (3)

L’any 1958 la companyia elèctrica FECSA va iniciar un intent d’expropiació de les concessions d’aigua i de la minicentral. L’Ajuntament de Llavorsí no va accedir a traspassar la minicentral a FECSA, de manera que tampoc va poder rebre ajudes per a reformes i durant deu anys la minicentral va quedar bastant endarrerida respecte a les altres.

Durant els setanta es van actualitzar algunes concessions d’aigües i va ser el 1975 quan la minicentral es va connectar a la línia elèctrica de FECSA. Fins als anys noranta la minicentral va subministrar llum als pobles conjuntament amb la companyia FECSA (la qual proporcionava electricitat als pobles quan l’energia de laminicentral no era suficient). A partir dels anys noranta la minicentral es va interconnectar amb la línia de FECSA i va passar a vendre els kilowatts produïts a l’empresa elèctrica.

L’any 2005 l’Ajuntament de Llavorsí va posar en marxa la renovació de l’antiga minicentral, la qual va tenir un cost aproximat d’uns 1.500.000 €. La renovació va ser finançada per la línia ICO-IDAE (Plan energético de las Energías Renovables) que oferia a l’ajuntament del municipi un préstec sense interessos. L’amortització del cost de la nova minicentral s’espera fer en un període d’uns deu o onze anys (cap al 2016). En l’actualitat, la minicentral està ubicada a les piscines de Llavorsí (a la sortida del poble), on l’impacte acústic és menys molest. La producció elèctrica es continua venent a FECSA Endesa, tot i que la minicentral proporciona uns quants kilowatts als veïns del municipi de Llavorsí.


Alternador i turbina Font: Albert Boneta

Funcionament

La minicentral produeix electricitat a 380V i a la zona d’alta tensió un transformador trifàsic de 700 kW de potència la transforma a 25.000V per connectar amb FECSA Endesa.Els comandaments de la minicentral són tots automàtics i la minicentral es pot controlar a control remot des d’un ordinador.


1: Comporta del cabal ecològic. 2: Piscina pel pas de les truites. 3: Sonda per mesurar el nivell de l’aigua. 4: Comporta de neteja. 5: Comporta general del canal de derivació. Font: Albert Boneta

(1) AHCS Llibre d’actes de l’Ajuntament de Llavorsí pàg. 44-b Annex 14

(2) “Todas cuantas subastas de árboles que se han verificado ha sido aplicado al pago de intereses y amortizació de dicho capital”. AHCS Llibre d’Actes Ajuntament de Llavorsí1926-1938. Annex:13

(3) Consta que els veïns d’Aidí havien sol.licitat la connexió a la central l’any 1932 (AHCS Llibre d’Actes de Llavorsí. Pàg.65-b) Annex 15

 

            Inici

Introducció

Raons de la desconnexió

Molins fariners

Funcionament

Els constructors

Mapa Pallars

Registre aigües

Taula inventari

Suggeriments

Llista de moles

Adreces Links