Les moles hidràuliques del Pallars Sobirà

 

Registre d’aigües de la C.H.E. al Pallars Sobirà

 

Si observem la taula del registre d’aigües de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre al Pallars Sobirà, podrem deduir on hi ha la possibilitat de que hi hagi una minicentral hidràulica en funcionament, o a on està previst reformar-ne o construir-ne una, o simplement on n’hi va haver una en el passat. Aquesta taula ens ha servit per a esbrinar el règim de propietat de les minicentrals que hem anat estudiant.

 

Municipi

Concessió

Titular

Ubicació

Corrent o aqüífer

Sort

S: A. T: 1 H: 195 19/12/1989

Recursos Hidráulicos, S.A.

Llessui

Berastí

S: A. T: 1 H: 150 12/04/1989-01/01/2061

Compañía Mercantil Eléctrica de Altrón S.L.

Altron

Riu San Antoni (901292806)

S: A. T: 8 H: 151 08/06/1995

REHILLE, S.L.

Bordes de Llessui

Barranc de Berastí (901292806)

Soriguera

S A. T 38 H 187 04/04/2003 - 15/10/2043

HIDROELÉCTRICAS RIOL, S.A.

Llagunes-

Riu Cantó (o Comes de Rubió), (9012928).

Llavorsí

S A. T: 32 H: 146 11/01/1993 -10/06/2023

Promociones y Proyectos MODOLELL, S.L.

Montenartrò

Riu Sta. Magdalena o Romadriu (901292807)

S: A. T: 13 H: 54 03/09/1997 01/01/2061

ENTIDAD LOCAL MENOR DE ARESTUY

Arestui

Riu de la Rivera o Barranc de Baiasca

S A. T: 13 H: 55 03/09/1997 - 01/01/2061

ENTIDAD LOCAL MENOR DE BAIASCA

BAIASCA

Barranc de Baiasca

S A. T: 38 H: 116 26/08/1958 -23/04/2045

AYUNTAMIENTO DE LLAVORSÍ

Llavorsi

Riu Noguera Pallaresa (9012928)

S A. T: 3 H: 157 04/10/1991- 23/05/2063

HIDROELECTRICA DE SANTA MAGDALENA, S.A.

Llavorsi

Riu Sta. Magdalena o Romadriu (901292807)

SA. T 5 H 154 : 11/01/1993 -10/06/2023

Promociones y Proyectos MODOLELL, S.L.

Llavorsi

Riu Sta. Magdalena o Romadriu (901292807) (Central de Mal Pas)

Farrera

S A. T 1 H 120 : 15/12/1988 - 15/12/2063

Promociones y Proyectos MODOLELL, S.L.

Central de Montenartró Farrera

Riu Sta. Magdalena o Romadriu (901292807)

SA. T 3 H 156 : 04/10/1991 -15/12/2063

Hidroeléctrica del Santa Magdalena, S.A.

Farrera

Riu Sta. Magdalena o Romadriu (901292807)

S A. T: 15 H 185 15/12/1988 - 15/12/2063

Promociones y Proyectos MODOLELL, S.L.

Central de Montenartró

Riu Sta. Magdalena
o Romadriu (901292807)

Alt Àneu

S A. T 15 H 170 Fecha Resolución: 09/12/1997

Cal Escolá S.A.

Central del Pi (Son del Pi)

Barranc Tinter o Riu Son

 

Font: http://iber.chebro.es/webche/raCriterios.aspx

            Inici

Introducció

Raons de la desconnexió

Molins fariners

Funcionament

Els constructors

Mapa Pallars

Registre aigües

Taula inventari

Suggeriments

Llista de moles

Adreces Links