Les moles hidràuliques del Pallars Sobirà

 

Premis Bonaplata per a joves

16a Convocatòria / 2007


El Jurat ha decidit, per unanimitat, atorgar un Premi Bonaplata per a Joves al treball

El segle de la llum, mig Pallars a les fosques. Les minicentrals hidràuliques del Pallars Sobirà (un procès atípic d'electrificació)

 

Maria Griñó Colom
Albert Boneta Mitjana
IES Hug Roger III (Sort)
Tutor: Miguel Colom Cardiel


Els autors realitzen un estudi de les diferents minicentrals hidràuliques del Pallars Sobirà. Demostra la importància de l'electricitat que va permetre difondre la industrialització en el territori.

El jurat valora molt positivament la documentació gràfica, el treball de camp y l'enginy de fer la maqueta per aprofondir en els aspectes estrictament tècnics abans de la recerca. També es vol destacar el fet que en el treball s'indica la importància i la salvaguarda del patrimoni industrial de la zona i com fer-lo rendible.

Algunes minicentrals hidràuliques de la zona havien funcionat fins feia pocs anys i força gent es recordava de les fosques nits amb una sola bombeta, i dels molts dies que es passaven amb espelmes o llums de petroli.

La recerca va començar en l'origen: el retard en la connexió del Pallars Sobirà a la xarxa elèctrica general, tema desconegut fins hara. Es va necessitar molta recerca bibliogràfica, d'arxiu, consultes a internet i les dades i estadístiques de la Confederación Hidrográfica del Ebro que feien referència a les concessions de cursos d'aigua per a usos industrials. Es van combinar les visites a les instal·lacions amb enquestes a persones properes al tema (antics moliners, mecànics, electricistes, etc.).

S'han inventariat 52 minicentrals, de les quals set de les antigues minicentrals, ara modernitzades, estan en funcionament. Dues són de nova construcció. Algunes moles (La Mola de Montardit, la minicentral d'Arós, el molí de Gerri de la Sal, la mola d'Escaló, la mola de Sall, el molí de Baro, la mola de Tirvia,..) conserven bones condicions per a la seva conservació i poden servir com a reclam turístic de primer ordre per a la comarca.

Aquest treball de recerca contribueix molt gratament a l'etudi d'aquest sector de la tècnica, de l'economia i la vida pallaresa.           Inici

Introducció

Raons de la desconnexió

Molins fariners

Funcionament

Els constructors

Mapa Pallars

Registre aigües

Taula inventari

Suggeriments

Llista de moles

Adreces Links