Les moles hidràuliques del Pallars Sobirà

 

La minicentral de Tor

 

Tor, un poble de tretze cases al qual s’hi arriba per una pista forestal, està situat a 13 km d’Alins, capital del municipi. El poble, actualment, està totalment incomunicat. No li arriba cap línia elèctrica ni disposa de cap central per generar energia elèctrica. Tot i així, el poble de Tor va tenir anys enrera una minicentral hidràulica la qual subministrà llum als veïns del poble.


Minicentral de Tor

La minicentral, que aprofitava l’energia hidràulica del riu Noguera de Tor, va ser construïda per Josep Montané, de Casa Sansa de Tor.


Minicentral de Tor

La turbina i les instal·lacions van anar a càrrec del taller dels Vilà de Gerri, família de ferrers que van portar la llum a més de 80 pobles del Pirineu. La minicentral utilitzava una turbina Pelton i actualment en resta l’edifici.


Turbina, alternador i politja

Les causes del tancament són incertes, es creu que la minicentral es va aturar per motius de discussions entre veïns.

Carles Porta en fa una petita referència al seu llibre Tor, tretze cases i tres morts: “Va ser el mateix Sansa, qui va impulsar la construcció d’una minicentral –molt mini- perquè el poble tingués llum. Aprofitant una turbina canadenca vella que vés a saber d’on va treure i un petit salt d’aigua del riu Noguera de Tor, que passa pel poble, Sansa i quatre veïns més van construir una caseta i hi van instal·lar el motor. També va ser ell qui va plantar quatre pals i va penjar els fils que portaven la llum a les cases. Una llum que no arribava als 110 volts; més que llum era penombra. I un bon dia, ningú sap per què, Sansa es va aixecar de mala llet, va discutir amb els veïns i, de la mateixa manera que els havia penjat, va despenjar els fils i se’ls va guardar a casa seva. I així es va acabar la història de la xarxa elèctrica de Tor.”*


Alternador de la minicentral de Tor

Per les dades que tenim muntar una central no era cosa massa fàcil i la intervenció d'un tècnic experimentat ( els Vilà de Gerri) es feia imprescindible tot i que l' empenta i la iniciativa de Josep Montaner - Sansa - són inqüestionables.

Riu amunt hi ha encara els edificis d'una antiga serradora i d'un molí fariner.


Serradora de Tor

Els edificis estan molt deteriorats però el llosat, tot i que perilla de caure, encara resisteix.


Mola farinera de Tor

Al molí fariner la maquinària (mola, coronal, forat, farinal, ...), sembla està encara en relatiu bon estat de conservació donat que el llosat encara no ha caigut. Mirant pel forat de sortida de l' aigua es pot veure el rodet que feia girar la mola.


Mola, coronal, forat, farinal, .. de la mola de Tor


Rodet i arbre de la mola de Tor

A la serradora de Tor, la maquinària, encara que bastant deteriorada, encara conserva quelcom de l' enginy d' aquells aguerrits pallaresos autosuficients capaços de suportar llargues temporades d'incomunicació total amb la resta del món.


Maquinària de la serradora de Tor


Maquinària de la serradora de Tor, detall

* PORTA GASET, Carles.(2005) Tor, tretze cases i tres morts. Primera edició. Barcelona: Ed. La Campana. Pàg. 57 i 58.

 

 



           Inici

Introducció

Raons de la desconnexió

Molins fariners

Funcionament

Els constructors

Mapa Pallars

Registre aigües

Taula inventari

Suggeriments

Llista de moles

Adreces Links